Et av utvalgets medlemmer har trukket seg.

I utmeldingsbrevet beskriver dr. med. Rigmor Austgulen fra NTNU en rekke kritikkverdige forhold rundt utvalget, og oppsummerer at det i dag er ute av stand til å føre tilsyn slik det skal, skriver Aftenposten.

Austgulen får støtte av lederen for utvalget, Marianne Olssøn. Hun har varslet Mattilsynet om at utvalget ikke er i stand til å utføre sine lovpålagte oppgaver. Olssøn mener forsøksdyr står i fare for å lide overlast som følge av manglende kontroll, at søkere kan bli rammet av saksbehandlingsfeil og at de som gjennomfører forsøk i Norge, mister respekten for utvalget.

Årsaken til problemene er ifølge Olssøn og Austgulen at utvalget er kritisk underbemannet.