• Jeg er dypt uenig i dommen, fastslår advokat Tor Kjærvik, Kristin Kirkemo Haukelands forsvarer.

ARNE COLLIANDER

Både han og hans klient var nedslått etter at sorenskriver Våpenstad hadde forkynt straffen på 21 års fengsel.

– Jeg er overrasket over det faktum at dommerne har lagt til grunn at Kristin deltok aktivt i planleggingen av drapene, sier Tor Kjærvik.

Allerede noen minutter ut i domsopplesningen skjønte både han og Kristin Kirkemo Haukeland hvilken vei det bar. 28-åringen beholdt imidlertid masken, også etter at straffen på 21 år ble lest opp.

– Hun er selvfølgelig svært skuffet over utfallet, sier Kjærvik, som tilbrakte de første minuttene sammen med henne etter domsavsigelsen inne på et bakrom. Der var også Kristins ektemann Per, og Kjærviks samboer som støttespillere i de vanskelige minuttene.

Tor Kjærvik anket dommen på stedet.

– Det er så mye uriktig i denne dommen at vi ikke trengte betenkningstid, sier Kjærvik.