Dermed er en 49 år gammel mann fra Salten frifunnet for legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter mot sin sju år gamle stesønn, skriver Avisa Nordland.

Mindretallet, dommerfullmektig Kristian Jarland, mener det er bevist at tiltalte ved flere anledninger har slått og lugget gutten, klort ham, og ved en anledning helt såpe i munnen hans. Dommerfullmektigen mener at dette utgjør straffbare forhold etter tiltalen om legemsfornærmelse under særlig skjerpende omstendigheter.