• Det er ikke gjort på noen måneder å bygge opp igjen Arbeiderpartiets tillit blant velgerne. Det kreves langsiktig systematikk, ikke utspill i hytt og vær.

Det mener Hallvard Bakke.. Den tidligere stortingsrepresentanten fra Hordaland etterlyser en langsiktig strategi for å gjenoppbygge tillit blant velgerne.

Bakke, som i dag skriver kommentarer i Dagavisen og BA, er ikke i tvil om at Arbeiderpartiet igjen kan bli landets ledende parti og nå opp i en oppslutning mellom 30 og 40 prosent.

— Men det krever at partiet opptrer saklig og med velvalgte strategiske utspill, mener han.

Populistisk

Slike utspill har han savnet de siste månedene.

— Etter en merkelig og helt unødvendig lederdebatt har partiet vært preget av febrilske utspill i hytt og vær. Faktisk har Arbeiderpartiet på enkelte felter gått lenger enn Fremskrittspartiet i sin populistiske utspillspolitikk, hevder han.

Bakke mener også at enkelte av utspillene bryter med sosialdemokratiske prinsipper:

— Partileder Thorbjørn Jagland har blant annet sagt at avgiftene på alkohol må ned på europeisk nivå. Dette synes jeg er lite gjennomtenkt og vil være et brudd den alkoholpolitikk som Arbeiderpartiet tidligere har stått for, sier han.

På lang sikt vil det være mellompartiene som er den naturlige samarbeidspartner for Arbeiderpartiet, mener Bakke.

— Men etter regjeringsskiftet for vel to år siden, da Arbeiderpartiet gjorde den store strategiske feilen å kaste den første Bondevik-regjeringen på gasskraftsaken, vil det ta tid å bygge opp igjen den tillit som er nødvendig for et slikt samarbeid, mener Bakke.

Bondevik styrer perioden ut

Han ser det derfor ikke som realistisk at Arbeiderpartiet kommer tilbake i regjering i denne perioden.

— I likhet med de fleste andre tror jeg at Bondevik-regjeringen kommer til å sitte ut stortingsperioden, sier han.

Bakke mener at Arbeiderpartiet bør bryte båndene til LO.

— Det er prinsipielt uheldig at politiske partier er avhengig av økonomisk støtte fra organisasjoner for å drive sin virksomhet. Partiene kommer slik i avhengighetsgjeld til disse Partiene bør i stedet få tilstrekkelig offentlig tilskudd til at de kan drive sin virksomhet fullstendig uavhengig av andre, mener han.

Trenger ikke ny EU-debatt

Foran forrige EU-folkeavstemning i 1994, var Bakke Arbeiderpartiets mest markerte nei-politiker. Han ser ingen hensikt i starte noen ny EU-debatt nå.

— Det har ikke skjedd noen endringer med EU-systemet som vi ikke forutså foran folkeavstemningen i 1994. Heller ikke har jeg registrert noen gjennomgripende stemningsskifte blant folk flest.

En ny debatt om medlemskap bør tas når EU er blitt utvidet med de ti-tolv søkerlandene, når unionen har endret sine traktater som følge av det store antall medlemmer, og når vi har sett hvordan det nye EU fungerer. Det vil ikke være før mot slutten av dette ti-året.