— Du møter ikke døden når du går på restaurant i Bergen, sier Harthug til BT.

— Generelt er det ikke farlig å gå ut og spise, og det er heller ingen grunn til hysteri.

— Opplever du stemningen som hysterisk nå?

— Nei, det er et dumt uttrykk. Folk tenker det de vil tenke. Derimot representerer en del politikere en hysterisk holdning, hevder Harthug.

Da sikter han til dem som prøver å slå politisk mynt på matoppslagene, og oppfordrer folk til å kjøpe juleribben i Sverige.

— Det er oppfordring til hysteri, i stedet for å forholde seg saklig til risikobegrensende tiltak, sier Harthug, som mener det er det riktig av Næringsmiddeltilsynet å fokusere på dårlig mathygiene.