Environmental Protection Agency (EPA) skal nå utarbeide et regelverk for hvor store utslipp av CO2 og fem andre drivhusgasser som skal tillates i USA.

— Det innebærer at vi ankommer klimatoppmøtet i København med en klar demonstrasjon på vår vilje til å møte denne globale utfordringen, sier EPAs leder Lisa Jackson.

Kan vedta regler Kongressen er dypt splittet i synet på forpliktende utslippskutt, men EPA kan nå på egen hånd innføre regler for hvor store utslipp som skal tillates.

Den eneste umiddelbare effekten av vedtaket er imidlertid en grense for hvor mye CO2 amerikanske pickupbiler får slippe ut, opplyser Jackson.

Mandagens beslutningen gir imidlertid president Barack Obama en mulighet til å slå tilbake mot kritikken som venter ham når han ankommer klimatoppmøtet i København.

— Det er et signal fra administrasjonen om at ting er på gang i Kongressen, men at de ikke nødvendigvis akter å vente på dem, sier Joe Mendelson i miljøvernorganisasjonen National Wildlife Federation.

Ingen overraskelse EPAs beslutning om å stemple drivhusgasser som forurensning kommer ikke som noen stor overraskelse.

Amerikansk høyesterett påla i 2007 EPA å kartlegge effekten av slike utslipp, etter først å ha slått fast at CO2 i henhold til forurensningsloven Clean Air Act er å regne som forurensing.

Næringslivsledere og ledende republikanere protesterer imidlertid på EPAs beslutning, og varsler kamp.

— Det er urimelig at byråkratene i EPA, som ikke er folkevalgt, kan erklærer at CO2 er en fare for folks helse, til tross for at det ikke foreligger vitenskapelige beviser som underbygger dette, sier Texas-guvernør Rick Perry.

Skepsis President Barack Obama har tatt til orde for å kutte USAs utslipp av skadelige drivhusgasser med 3 til 4 prosent innen 2020, sammenlignet med 1990-nivå.

EU har til sammenligning lovet minst 20 prosent utslippskutt, mens Japan har lovet 25 prosent kutt.

Mange amerikanere er likevel kritiske til Obama og tviler på om den globale oppvarmingen virkelig kan tilskrives menneskelig aktivitet.

I 2007 mente 56 prosent at det forelå beviser for dette, men andelen har nå falt til 45 prosent, viser en måling utført for CNN.