• Høyrestatsrådene Erna Solberg, Kristin Clemet, Victor Norman og Ansgar Gabrielsen driver norsk thatcherisme. De gir humanismen på båten og ødelegger den norske enhetstenkningen.

Det var partisekretær Martin Kolberg i Arbeiderpartiet, som kom med denne kraftsalven da han i går innledet til debatt på fylkespartiets årsmøte i Hordaland.

— Det er denne norske thatcherismen som preger det politiske bildet i Norge i dag, mente Kolberg og tok hver av disse statsrådene for seg.

— Erna Solberg er en glimrende høyrepolitiker. Hun bryter ned kommunene, slik at de mister evnen til å være produsenter av velferd bygd på fellesskapets grunn.

— Kristin Clemet er en glimrende høyrepolitiker. Hun skaper forskjellsskolen. Individualisme og konkurransen er rettesnor.

— Victor Norman er en glimrende høyrepolitiker. Mer fleksibilitet i arbeidslivet, sier han. Konsekvensene er et hardt og mer brutalt arbeidsliv.

— Ansgar Gabrielsen er en glimrende høyrepolitiker. Han gjør ingenting. (Kjempeapplaus fra salen). Han henviser til markedet, samtidig som ledigheten nå har passert 100 000.

- Det skal jaggu bli kamp

Martin Kolberg mener disse fire statsrådene står for en politikk som sier at samfunnet skal være tuftet på individualisme og konkurranse.

— De gir humanismen på båten. Pengen og markedet skal være de bestemmende kreftene. Nye forskjeller mellom grupper og landsdeler og menneskene imellom vokser frem. Dette blir en trussel mot folkets velferd. Men dette skal det jaggu bli en kamp om, sa partisekretæren fra talerstolen.

Kolberg advarte imidlertid sine partikamerater mot å vise til «gamle» velprøvde løsninger på folks hverdagsproblemer.

- Folk skjønner sitt beste

— Vi må være et moderne fremtidspartiet som aldri skal hvile. Og fra denne dag er det ikke anledning til å klage på velgerne. Folk skjønner alltid sitt eget beste. Det er derfor forbudt å henvise til systemet når folk klager på ting. Vi skal være folkets ombud, mente partisekretæren.

— Dette innebærer at vi også må bekjempe en mentalitet som fører til ineffektivitet og sløsing med samfunnets ressurser. Innenfor offentlig sektor må tjenestene som tilbys bli mer fleksible. Mennesker av morgendagen ønsker valg. Dette vil skape oppslutning om fellesskapet og om velferdsstaten. Alt dette krever at vi fornyer vårt syn på staten og fellesskapets rolle, sa Kolberg, som stadig ble avbrutt med klappsalver

TAKKET AV MED SVARTEPER: Naturvernforbundets leder i Hordaland, Tom Sverre Tomren, tildelte avtroppende leder av Hordaland Arbeiderparti, Ranveig Frøiland, prisen som «Årets svarteper». Begrunnelsen var hennes og partiets slette innsats for å stanse videre vannkraftutbygging og deres jobbing for å få bygget gasskraftverk her til lands. <br/>Foto: VEGARD VALDE