Ballo mener norske politikere utsettes for drikkepress.

– Jeg håper ikke andre yrkesgrupper drikker like mye som politikerne, for deres skyld, sier Ballo til Dagbladet.

SV-politikeren og legen har de siste månedene vært på 13 arrangementer i forbindelse med jobb, hvor det er blitt servert alkohol. På flere av arrangementene har de fått servert alkohol både til lunsj og middag.

– På Stortinget kan du delta på en middag hver eneste dag, og det er helt unntaksvis at det ikke serveres alkohol. I løpet av en måned kan det foreligge opptil 20 invitasjoner, enten til stortingsmiddager eller andre jobbrelaterte middager der det skal drikkes. Når man eksponeres for så mye alkohol som vi gjør i forhold til andre yrkesgrupper, tror jeg dette fører til at politikere drikker for mye. Stortinget er en arbeidsplass som disponerer for alkoholisme, sier Ballo.

Bare én gang i løpet av sine ni år på Stortinget har Ballo opplevd en offisiell middag uten alkohol.

Ballo tror drikkepresset er verst for stortingspolitikere som kommer fra andre fylker, og som ikke har så stort nettverk i Oslo.

Han mener politikerne ikke framstår som gode rollemodeller med sitt daglige alkoholinntak, og er overrasket over at dette ikke har vært noe tema inntil nå.