Inga Sverdrup

Fem av skuddene som traff kommandobilen var samlet i nedre høyre hjørnet av støtfangeren. Politioverbetjent Leif Øren fra Nye Kripos forklarte retten at kun en meget dyktig skytter ville klart å samle skuddene så tett på så lang avstand. Politiet har beregnet at avstanden fra skytteren til kommandobilen var 114 meter. Et enkelt skudd gikk inn gjennom frontruten og traff Klungland i hodet.

— Betyr dette at det er en dyktig skytter som har skutt? ville sorenskriver Helge Bjørnestad vite.

— Ja, dette er en dyktig skytter.

— Hvor dyktig er en mann om han klarer å samle skuddene så tett på den avstanden? fortsatte Bjørnestad.

— Det holder fint til jaktprøven, og det er det ikke alle som klarer, påpekte Øren.

Ifølge Øren var også treffene på den sivile politibilen, som ble beskutt med samme våpen, samlet tett. Denne bilen var tom og ingen personer kom til skade.

Teknikkere fra Nye Kripos har de siste dagene lagt frem de tekniske våpenundersøkelsene for retten, og i dag gikk Leif Øren blant annet igjennom hvert enkelt våpen som er funnet etter ranet.