• Avgjørelsen om å frata byråkratene alle fullmakter i rotenonsaker betyr slutten på rotenonbruk i norske vassdrag, sier daglig leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund til Bergens Tidende.

Han sto omtrent alene på barrikadene på nei-siden i 1997, da striden pågikk om det burde brukes rotenon i Lærdalselvi. Oddekalv fikk altså rett den gangen. Det han for mer enn tre år siden kalte det rene vanvidd, å "drepe" Lærdalselvi, slo til. Parasitten lever i beste velgående.— Det er derfor svært gledelig at miljøvernministeren nå trekker rotenon-fullmaktene. Da får vi stoppet drapene på alt liv i vassdragene. Og vår kamp mot bruk av rotenon har vunnet en stor miljøseier, sier Oddekalv.