— Det er en undervurdering av elevene å antyde at de ikke har plass i hodene sine til mange forskjellige fag, sier Ropeid, som er styrer ved Germanistisk institutt, Universitetet i Bergen.

— Moderne språkopplæring er ikke gammeldags pugg.

Ropeid fyrer av en salve mot den nye kunnskapsministeren, Øystein Djupedal (SV), som tidligere har varslet at han ikke vil innføre obligatorisk fremmedspråk nummer to på ungdomstrinnet.

Pop og mat

Ropeid mener kunnskapsministeren har et gammeldags syn på språkfaget. Dagens språkopplæring knytter seg opp mot elevenes dagligliv på en helt annen måte enn puggetysken mange husker fra sin egen skoletid.

— I «Kunnskapsløftet» er språkfag definert som et praktisk fag, ikke et teoretisk, sier Ropeid.

Språk kan også læres gjennom å lese poptekster eller bruke fremmedspråket i praktiske sammenhenger som for eksempel matlaging.

— Skolen legger vekt på opplæring tilpasset hver enkelt elev. Å lære enkle fraser knyttet opp mot dagliglivet kan være nok for noen, mener Ropeid.

- Spansk er koselig ferie

På Hop ungdomsskole lager elevene butikk-rollespill, danser lambada og snakker om timeplanen sin i spansktimene.

Skolen er en av få som har obligatorisk annet fremmedspråk som forsøksordning. Både lærere og foreldre var entusiastiske da rektor Reidun Grønstøl sa ja til tilbudet om forsøksordningen i vår.

— Elevene er veldig motiverte, sier spansklærerne Kjersti Øye og Cicilie Totland.

Over halvparten av de ca. 170 elevene på åttende trinn valgte i høst spansk istedenfor fransk og tysk. May Helen Pettersen forteller hvorfor:

  • Jeg forbinder språket med koselig ferie i Spania. Derfor er det gøy å lære, sier trettenåringen.

Lærerne ser at utfordringene blir større etter hvert som elevene vil komme på ulike nivå.

— Men med å bruke språket praktisk lar det seg gjøre å gi elevene tilpasset opplæring, mener de.

Rektor mener skolen må få fortsette forsøket i tre år, slik at de kan gjøre erfaringer som kommer norsk skole til gode.

Ikke engelsk vei til lykken

Tor Jan Ropeid mener den nye kunnskapsministeren sender dårlige signaler til andre land når han er så skeptisk til flere språk.

— Det kan hevdes å være et forslitt begrep, men språk åpner dører. I møtet med det fremmede kan en se seg selv med nye øyne, sier Ropeid.

Han mener det er uheldig at engelsk er det eneste språket alle elever må lære.

— Språk er bærer av kultur. Vi har en overdreven tro på at det anglo-amerikanske er veien til lykken. Ellers er jo SV alltid så opptatt av å demme opp for en slik innflytelse, sier Ropeid.

Eirik Brekke