Klimautslipp per innbygger er langt større i distriktene enn i byene.

– Distriktspolitikken er miljøfiendtlig. Den spredte bosetningen undergraver muligheten for et konkurransedyktig, kollektivt transporttilbud og en bærekraftig byutvikling med mer miljøvennlig energibruk, sier Rasmussen til Aftenposten.

Han mener Norge trenger tettere bebyggelsesmønster, noe som igjen kan føre til at folk bruker bilen sjeldnere til fordel for et skikkelig kollektivtilbud.

Fjernvarme er i dag ikke mulig å etablere i grisgrendte strøk, hevder han, og argumenterer for at avfall og biobrensel til fjernvarme kan benyttes på en effektiv måte dersom man etablerer bostedene i nærheten av arbeidsplasser og servicetilbud.

– Det er åpenbart at desentralisert bosettingsmønster betyr lengre arbeidsreiser og mer energi til oppvarming av boligen, noe som bidrar til større utslipp av drivhusgasser, framholder Sørensen.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er klimautslippene per innbygger langt høyere i distriktene enn i byene.

I kommuner med over 50.000 innbyggere var utslippene i 2004 på 3,5 tonn per innbygger, mens i mindre kommuner var tallet 12,3 tonn. I Oslo var utslippene bare 2,5 tonn per innbygger.