Arbeids— og administrasjonsministeren gruer seg ikke det minste til den åpne høringen i Stortinget i dag om Statskonsult og de ansattes rettigheter. Statsråden sier til Bergens Tidende at han og justisminister Odd Einar Dørum er helt samkjørt i sitt syn.

— Enigheten mellom oss og Lovavdelingen i Justisdepartementet har vært der hele tiden. Den påståtte uenigheten har bare eksistert i Stortingets opposisjon og i mediene.

Illusorisk valgmulighet

— Hvordan vil du forklare den støyen som har oppstått? Det kan da ikke bare være røk uten ild?

— Det skyldes først og fremst at Lovavdelingen ikke er blitt spurt om det som er relevant i denne saken. Den er derimot blitt spurt om de ansatte i statlig virksomhet har plikt til å følge med over i den nye organisasjonen eller har rett til å bli værende i det gamle Statskonsult. Svaret er enkelt og greit at de selvsagt har rett til å bli værende.

Men kjernespørsmålet er jo om det er staten som helhet de kan fortsette i, eller i hvilken statlig virksomhet.

De ansatte kan med andre ord velge å bli i det gamle Statskonsult, men siden den som kjent vil bli nedlagt fra årsskiftet, er denne valgmuligheten illusorisk. Da Lovavdelingen ble spurt om de ansatte hadde valgrett, men ikke ble spurt om hva dette innebar, måtte svaret nødvendigvis bli at de hadde en slik valgrett, forklarer Norman.

Støyen overrumplet

Statsråden sier at «problemet» oppsto da tjenestemannsorganisasjonene i Statskonsult engasjerte jussprofessor Henning Jakhelln, som påpekte at de 150 ansatte selvsagt har valgrett, men uten å presisere hvilke rettigheter.

— Dermed fikk vi en diskusjon om en død hest, som han sier.

Victor D. Norman legger ikke skjul på at uroen og støyen omkring omorganiseringen av Statskonsult til et vanlig aksjeselskap overrumplet ham:

— Nei, jeg hadde ikke regnet med at denne saken skulle utløse sterkt engasjement, for det er nettopp Statskonsult som har ivret mest for fristilling av en rekke statlige etater. Den løsningen jeg satte opp for Statskonsult, er den samme som de selv har anbefalt for andre. Jeg trodde ærlig talt at de ville bli begeistret!

Ikke bare blanke våpen

— Mens de ansatte i forbindelse med utflyttingen av statlige tilsyn kjempet med blanke våpen, har det i dette tilfellet vært brukt et større register av virkemidler, sukker statsråd Norman.

— Har de statsansatte fått for stor innflytelse?

— La meg først få si at vi har fulgt spillereglene til punkt og prikke i den aktuelle striden. Men jeg mener bestemt at organisasjonene skal ikke spille noen rolle i den politiske prosess. I debatten om hvordan staten skal organisere seg, er det Stortinget og regjeringen som skal bestemme. Men i Norge har vi hatt en tendens til at fagorganisasjonene har sluppet for mye inn i den politiske prosessen. Jeg har hele tiden ment at de ikke skal være med i den politiske prosess når hovedlinjene trekkes opp.

Ikke alle kan få sin vilje

— Betyr det at du er negativ til at de ansatte skal ha medinnflytelse?

— Nei, slett ikke. De skal være med når man drøfter ansattes rettigheter. Mitt poeng er at de som er motstandere av en konkret omlegging alltid vil stå frem og hindre selve prosessen. I mange tilfeller mener de at det er det samme som å ha vetorett.

Det at mange skal tas med på råd, betyr ikke at alle skal få det som de vil, sier Victor D. Norman.

HELT SAMKJØRTE: Victor D. Norman forsikrer at han og justisminister Odd Einar Dørum er helt samkjørte foran dagens åpne høring i Stortinget.<br/>Foto: MARITA AAREKOL