— Jeg kommer ikke til å svare på noen ting fra det kontoret der, dere kan bare brenne, sa Andersen og snudde seg mot Kjell Alrich Schumann og hans advokater som sitter få meter fra vitneboksen.

Andersen hevder han har fått svært dårlig behandling fra advokatfirmaet Furholmen, som representerer to av de Nokas-tiltalte.

— De hilser ikke på meg i retten en gang, sa han, og antydet også at klienter av advokatkontoret har gjort forholdene vanskeligere for ham i fengselet etter at han navnga Kjell Alrich Schumann som raner og drapsmann.

Andersens forsvarer Harald Stabell er nå ferdig med sin utspørring av Andersen, og David Toskas forsvarer Øystein Storrvik er i gang med sine spørsmål.

- Får ikke flytta Schumann

Nestemann ut er Schumanns forsvarer Morten Furholmen.

Med harde karakteristikker som «rottekjeft» og «mafiakontor» nektet Lars-Erik Andersen å svare på Furuholmens spørsmål. Det fikk lagmann Daniel Lunde til å gripe ordet og påpeke at personlige utfall ikke passer seg i retten.

— Jeg ønsker ikke å svare på det, gjentar Andersen gang på gang på Furuholmens spørsmål.

Furuholmen spilte også av et intervju Andersen i fjor høst ga til TV 2. I intervjuet hevder Andersen sin uskyld, og Furholmens strategi er trolig å bruke opptaket til å stille spørsmål ved Andersens troverdighet når han sier at han lenge har ønsket å tilstå.

— Uansett hvordan du vrir og vender på dette får du ikke flytta Schumann fra de skuddene, sa Andersen da Furuholmen spurte hvorfor han stadig ga inervjuer og offentlig hevdet sin uskyld under behandlingen av Nokas-saken i tingretten.

- Uskyldige er dømt

Lars-Erik Andersen sa i retten i dag at det er uskyldige som ble dømt for Nokas-ranet i tingretten.

Under Kjell Alrich Schumanns forsvarers utspørring hevdet Andersen at det er uskyldige på tiltalebenken og som ble feilaktig dømt i tingretten.

Schumanns forsvarer, advokat Morten Furuholmen, spurte om det er det folk på tiltalebenken som ikke burde sitte her.

— Det ønsker jeg ikke å svare på til deg, svarte Andersen.

— Men er det noen uskyldige som ble dømt i tingretten?

— Ja, svarte Andersen.

Lagmann Daniel Lunde brøt etter dette inn og ba om en presisering. Dommeren spurte om Andersen med det mente at noen var dømt for mer enn det som var deres rolle under ranet, eller om noen av de tiltalte var helt uskyldige.

Men det ønsket ikke Andersen å svare på.

Det er ventet at advokat Brynjar Meling, Dan Pettersens forsvarer, vil ta opp igjen dette spørsmålet under sin utspørring.

Pettersen ble i tingretten dømt til 15 års fengsel for å ha deltatt i selve ranet, men nekter hardnakket for dette.

SCANPIX