Ifølge Medietilsynets undersøkelse «Barn og digitale medier 2010» har én av ti unge i alderen 9 til 16 år opplevd å bli mobbet på nettet i løpet av det siste året.

Dette er tall barne-, likestillings— og inkluderingsminister Audun Lysbakken bruker når han promoterer «Bruk hue»-kampanjen, en kampanje for å få de unge til å bli mer bevisste på hva de gjør på internett og med mobilen.

Men tallet er ikke ubestridt.

— Oppblåste tall

  • Digital mobbing er et nytt problem, men det er veldig overdrevet, sier Dan Olweus. Han er psykologiprofessor ved UiB og Uni helse, og en av verdens ledende forskere på mobbing.

Han mener undersøkelser som viser at 10-20 prosent av ungdommene blir digitalt mobbet er «useriøse målinger».

  • De stiller ofte dårlige spørsmål. Når vi måler digital mobbing samtidig som vi måler tradisjonell mobbing finner vi gang på gang at det å bli utsatt for digital mobbing er mye mindre vanlig, sier Olweus.

-I våre store undersøkelser svarer 10-11 prosent at de blir utsatt for tradisjonell mobbing. Bare 2-3 prosent blir utsatt for digital mobbing, forteller han.

Unødig bekymring

Professor Olweus ser flere uheldige konsekvenser av at hyppigheten av digital mobbing overdrives.

  • For det første skaper det unødig uro og bekymring hos foreldre og lærere. Samtidig bidrar det til å skape et bilde av de unge som små monstre: de får en ny arena, og setter umiddelbart i gang med å trakassere medelever, sier Olweus.

I tillegg mener han det kan gi feil oppmerksomhet i antimobbearbeidet.

  • Hvis man oppfatter at det er digital mobbing som er det store problemet kan det jo bety at man setter inn en hel del ressurser på dette i stedet for den tradisjonelle mobbingen - som jo er det reelle problemet, sier han, og frykter at det tradisjonelle antimobbearbeidet skal bli nedprioritert.

- Avslør mobberne

Men Olweus avfeier ikke arbeidet mot digital mobbing.

  • Enkelte former for digital mobbing er svært alvorlige, og må absolutt tas på alvor. Men dimensjonene må være riktige, sier Olweus.

-Skolene bør utarbeide klare retningslinjer for bruk av mobil, data og internett. Samtidig bør de sørge for grundig opplæring i nettvett. De unge må lære hvordan de skal oppføre seg på nettet, sier han.

Olweus mener det viktigste mottiltaket en skole eller kommune kan gjøre er å sørge for at noen tilfeller av digital mobbing blir skikkelig oppklart, for så å fortelle elevene om dette i klartekst.

  • Det er ofte ikke så vanskelig å finne ut hvem som er avsenderen av den negative informasjonen. Risikoen for å bli tatt blir da langt større enn med tradisjonell mobbing, og med et par-tre avsløringer av digital mobbing vil man få en avskrekkende effekt, mener professoren.

Fortsatt i skolegården

Samtidig mener Olweus at innsats mot tradisjonell mobbing også har effekt mot digital mobbing.

  • I USA har det vært flere dødsfall hvor digital mobbing har vært involvert. Men ikke i noen av tilfellene har det vært kun digital mobbing, det har vært i kombinasjon med tradisjonell mobbing, sier Olweus.

Professoren understreker at han ikke på noen måte ønsker å bagatellisere digital mobbing, men at han etterlyser realistiske tall. Enig med professoren? Si din mening i kommentarfeltet under!

FÆRRE MOBBES DIGITALT: -I våre store undersøkelser svarer 10-11 prosent at de blir utsatt for tradisjonell mobbing. Bare 2-3 prosent blir utsatt for digital mobbing, forteller professor Dan Olweus. Foto: HELGE SKODVIN
Helge Skodvin