TV 2 skriver søndag at Kystverket har bedt Regjeringen om budsjettforskudd for å kunne finansiere den dyre redningsaksjonen.

— Vi anslår at kostandene kan komme opp mot 200 millioner kroner, sier direktør Kirsti Slotsvik i Kystverket til TV 2 Nyhetene.

Ifølge Johan Marius Ly, beredskapsdirektør i Kystverket og aksjonsleder for oljevernaksjonen som nå pågår er ikke de økonomiske kostnadene noe man fokuserer på på det nåværende tidspunkt. Det viktigste er redningsarbeidet.

— Dette kommer til å bli dyrt. Kystverket vil holde rederiet og rederiets forsikringsselskap økonomisk ansvarlig for aksjonen, sier Ly til Aftenposten.no.

Ifølge Ly er dette vanlig prosedyre i henhold til gjeldende internasjonalt regelverk på sjøen, men han opplyser at det er vanlig at forsikringsselskaper og rederier har en kostnadsbegrensning oppad, som han anslår er på rundt 220 millioner kroner.

— Og om aksjonen blir dyrere enn det?

— Da er det en reell fare for at staten må ta regningen, sier Ly.

Oljelenser er lagt ut mange steder for å hindre oljesølet i å nå land. FOTO: Martin Zeiffert/Kystverket
Foto: Martin Zeiffert/Kystverket

Ikke oljeflak ved Risør likevel

— Nå jobbes det med å samle opp frittflytende olje på sjøen, og bergingsselskapet Smit Salvage har begynt med nødlossingen, sier Johan Marius Ly, beredskapsdirektør i Kystverket og aksjonsleder for oljevernaksjonen som nå pågår, til Aftenposten.no.

Han forteller at båter har vært ute og kartlagt oljesølet som har beveget seg sørover og helt til Lyngør.

— Det vi har sett, er at det utenfor Lyngør og Risør er observert tynn oljefilm, og noen oljeklumper, men dette er ikke aksjonerbare påslag, sier Ly.

Kystverket opplyste tidligere i dag at det fra fly var blitt observert et oljeflak sør for Risør som man skulle aksjonere på, men Ly forteller at man nå har hatt båter i området, og sølet nedover sørlandskysten er ikke like ille som først antatt.

— Dette er en tynn oljefilm, og ikke et flak, noe som på sett og vis er bra, tross alt, sier Ly.

Oljetilsølt fugl skal nå rehabiliteres i stedet for å skytes. Denne stakkaren ligger utmattet på et svaberg, fullstendig dekket av den farlige oljen. FOTO: ÅSMUND ISAKSEN/SCANPIX
�smund Isaksen

I tillegg har Kystverket akkurat sendt av gårde et helikopter fra Horten, som i 2-3 timer skal sirkle over større deler av sørlandskysten for å visuelt observere oljepåslag. Når det er tilbake i 15-16-tiden, vil man ha mer håndfast informasjon om omfanget av katastrofen.

100 tonn olje pumpet opp

Et av problemen Kystverket sliter med i den pågående verneaksjonen, er at det er så å si umulig å si hvor mye olje som er igjen i det havarerte skipet.

— Det er ikke mulig å peile oljen, fordi vann har gått inn i de ødelagte tankene der olje har gått ut, sier Ly.

Han opplyser at det i dag morges var levert inn omtrent 100 tonn olje til avfallsmottak.

— Dette er olje med litt vann i. Ikke mye, men litt.

Dermed er det rundt 1.000 tonn igjen, enten i det havarerte skipet eller i sjøen, på strender og svaberg.

Ifølge Kystverket ligger det fortsatt en del olje og flyter på sjøen, særlig ute rundt Jomfruland, og på vestfolds— og telemarkskysten, samt i flere bukter og viker. Her jobbes det med småbåter og større båter for å redde områdene fra olje.

— Det er fare for spredning så lenge det flyter olje på vannet. Tidevann, strømmer, vind og vær gjør sitt til det, sier Ly.

Svenskene sender fartøy

Under et døgn etter at svenske Kustbevakningen var ferdig med en dramatisk leteaksjon etter seks savnede personer etter at det norske skipet «Langeland» forliste i Kosterfjorden, er samme båt på vei til Langesund for å bistå i oljevernaksjonen etter Langesund-havariet.

Kustbevaktningen i Sverige opplyser til Aftenposten.no at de har sendt ett skip til å bistå i opprydningsarbeidet etter «Full City»-forliset. Det kan også bli aktuelt å sende flere skip.

Sent lørdag kveld ankom KBV 051 området utenfor Langesund, og fra søndag formiddag har de bidratt med oppsuging av olje. Skipet er spesialbygget til miljøredningstjenester.

— Det stemmer at vi har sendt et skip, opplyser Kustbevakningen til Aftenposten.no.

Skipet ble sendt etter forespørsel, og svenskene er pålagt etter internasjonale sjørettsavtaler å bistå med opprydningsarbeidet.