— Enkelte tenåringsjenter har en livsstil som kan medføre økt sårbarhet for seksuelle overgrep, mener forsker.

Blant 15 år gamle jenter som drikker seg beruset, opplever 11 prosent – i løpet av et år – å bli seksuelt utnyttet når de er for fulle til å yte motstand, skriver Aftenposten.

Les hva russejenter og -gutter mener om omfanget av overgrep nederst i saken.

Det viser en ny studie som forsker Hilde Pape ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) står bak.

Jentene ble stilt spørsmålet: " Er du blitt seksuelt utnyttet uten å kunne yte motstand fordi du var veldig full."

— Bemerkelsesverdig mange svarte bekreftende. Dette er urovekkende høye tall. Dette betyr at mange jenter opplever en eller annen form for alvorlig seksuelt overgrep i løpet av ungdomstiden, sier forsker Hilde Pape ved SIRUS.

  • 71 prosent av jentene mellom 15 og 18 hadde vært beruset i løpet av det siste året,
  • 7 prosent av disse jentene var blitt seksuelt utnyttet fordi de er overstadig fulle i samme tidsperiode.
  • Andelen varierte ofte fra 11 prosent blant 15-åringene til 5 prosent blant 18-åringene.
  • Studien omfattet nær 3000 norske jenter i alderen 15–18 år, og ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet BMC Public Health . Tallene er en del av en undersøkelse der ungdom på videregående skoler i 16 kommuner deltok.

- Mindre erfaring

Utrykket «seksuelt utnyttet» ble ikke nærmere definert, men Pape anser det som usannsynlig at jentenes svar dreier seg om mindre alvorlige hendelser, som for eksempel uønsket kyssing og beføling utenpå klærne.

Pape undersøkte også hvorfor overgrepene varierte med alder. Resultatene tydet på at de yngste jentene er mer sårbare fordi de oftere drikker seg veldig fulle.

– De yngste har mindre erfaring med alkohol, og er trolig også mindre aktpågivende i situasjoner som vil kunne medføre risiko for seksuelle overgrep. Begrenset livserfaring gir antagelig økt sårbarhet, sier Pape.

- Viktig med tiltak

Ifølge Pape har enkelte tenåringsjenter en livsstil som kan medføre økt sårbarhet for seksuelle overgrep.

— Det er også mulig at enkelte ofre blir utagerende som følge av overgrep som de er blitt utsatt for.

Papes studie viste imidlertid at majoriteten av de alkoholrelaterte overgrepene ble rapportert av jenter som ikke var spesielt impulsive eller utagerende.

— I et folkehelseperspektiv bør man derfor prioritere forebyggende tiltak som er rettet mot alle tenåringsjenter, og ikke bare mot de mest utsatte gruppene. Vel så viktig er det å iverksette tiltak for å bekjempe utøvelse av denne type overgrep, understreker Pape.

Flørt og spenning

Alkohol er en viktig del i mange voldtektssaker som anmeldes. Det viser undersøkelser foretatt i Oslo politidistrikt om hva som anmeldes som voldtekt.

Sosiolog og strategisk analytiker i Oslo politidistrikt, Marianne Sætre, er enig i at mange overgrep skjer når alkohol er med i bildet.

— Fester og uteliv er den mest vanlige konteksten for det som anmeldes. I 2011 omhandlet 35 prosent av de 253 anmeldelsene slike festrelaterte hendelsesforløp. Overfallsvoldtekter, som rammer brått og tilfeldig, utgjorde til sammenligning 15 prosent av anmeldelsene. Det som karakteriserer festrelaterte hendelsesforløp er at de gjerne skjer i forlengelsen av spillet med flørt og spenning på kjønnsmarkedet. Ofte skjer krenkelsen hjemme hos en av partene eller på nachspiel hos tredjepart.

Blackout og frykt

Hun sier det er store variasjoner mellom krenkelsene som anmeldes. Noen ganger er de grove og entydige.

— Men for de festrelaterte hendelser medfører alkoholinntaket ofte at personene får blackout. De husker ikke hva som har skjedd, og anmelder fordi de frykter at et overgrep har funnet sted. Politiet mottar også anmeldelser der selve tvangsaspektet er utydelig, såkalte gråsonehendelser, men der man føler seg vevd inn i uverdige relasjoner. Undersøkelser har vist en sammenheng mellom antall medieoppslag om voldtektsfare og økt omfang av voldtektsanmeldelser.

Sætre sier økningen ser ut til å skyldes forsterket frykt, mistenksomhet og utrygghetsfølelse.

— Det er alvorlig at arenaer som ungdom bruker for å møte hverandre, er så preget av høyt alkoholinntak og ofte avstedkommer utrygghet og krenkende erfaringer.


— Et nei er et nei!

afp000711668.jpg
MONICA STRØMDAHL/AFTEPOSTEN

Vennegjengen fra Oslo mener det alltid er viktig å tenke gjennom hvor man vil at grensen skal gå før man går på fest eller drikker alkohol.

Av Andreas Bakke Foss

— Et nei er jo et nei! Man mister dømmekraft når man er beruset, men et sted går grensen. Det handler om at man er forsiktig og ikke pusher andre seksuelt. Samtidig må man også passe på ikke å la seg selv bli pushet lenger enn man føler er greit, sier Anna Trovik Hasle (18), sikkerhetssjef i Russens Hovedstyre i Oslo og Akershus og avgangselev ved Kristelig Gymnasium i Oslo.

I tillegg til ikke å drikke for mye mener vennegjengen, som alle er russ i år, det er helt sentralt og viktig å tenke gjennom hvor grensen går på forhånd.

— Alltid, svarer de i kor.

Klare grenser

- Det er noe dere har tenkt gjennom og snakker om også?

— Jeg har sagt til Ragna hva jeg ønsker å gjøre og ikke ønsker å gjøre når jeg er på fest. Det er hun veldig klar over, sier Trovik Hasle, og ser bort på venninnen.

— Vi pleier å snakke sammen om det. Så hvis jeg ikke ønsker å gjøre noe på fest så er hun fullt klar over det og støtter meg på det, sier Ragna Oline Lindhagen (18).

— Og jeg hadde stoppet henne hvis det skulle gått lenger enn det som er ønskelig, svarer Trovik Hasle

Christine Josephine Andreassen (19), president i Kristenrussen Oslo og Akershus, er enig.

— Før man er i situasjonen bør man ha tenkt ut: Hvor går grensen min? Hvor langt vil jeg gå? Da vet vennene dine det, du vet det, og hvis du da drikker for mye, kan vennene som er med deg si fra. Men generelt mener jeg man ikke skal drikke så mye at man går over egen grense, sier Andreassen.

Ser etter hverandre

De fire er også opptatt av å passe på hverandre og se etter hverandre i alle situasjoner.

— Ja, det er kjempeviktig. Vi har en avtale om at vi passer på hverandre, sier Trovik Hasle.

— Vi er alltid en gruppe som går sammen. Vi passer på at vi alltid er med noen og at vi alltid er trygge.