Træland har arbeidet med integrering av innvandrere i 13 år, er leder av Norsk Folkehjelp i Bergen og kontaktmann for «Gi rasisme rødt kort»-kampanjen.

Han mener han forutså problemene på Gimle skole for flere år siden, da han påpekte overfor politikere og skolefolk at «det er oppskriften til konflikt å samle innvandrere i én klasse».

— Dette er det motsatte av integrering. Man gjør urett både mot norske og utenlandske elever som ikke får muligheter til å bli kjent med hverandre. Slik det er nå, stigmatiserer vi også norske elever. De blir stemplet som rasister, men det er heller et voksenproblem. Når du ikke har nærhet får du fordommer, sier Yngve Træland, og foreslå umiddelbar nedlegging av den internasjonale klassen på Gimle.

— Mange mener det er problematisk for elever som ikke kan språket å integreres i vanlige klasser?

— Den internasjonale klassen er først og fremst etablert for å spare penger. Disse elevene har rett til å få tilrettelagt skolegang der de bor. Men det er motstand mot dette fordi det koster penger å gi dem tilstrekkelig oppfølging, mener Træland.

Han påpeker at Magne Raundalen har påvist at det er gjennom skolen og klassen barn får venner. Elevene i den internasjonale klassen på Gimle er samlet fra hele bergensdistriktet, og det er få som har naboen i klasserommet.

— De får liten mulighet til å bli kjent med ungdom der de bor. Dermed blir de sosialt utenfor i lokalmiljøet. I tillegg blir de utenfor på skolen. Og hvordan skal de bli gode i norsk når de omgås elever som heller ikke takler språket godt nok? spør Yngve Træland.