Byråd Lisbeth Iversen skrev i mai 2004 selv under på papirene der en grunneier får tillatelse til å fylle ut et areal på ti dekar. Nå varsler hun en skjerping av reglene for massedeponering.

— Avfallsdumping

— Det som har skjedd der oppe i løpet av noen få uker er forferdelig. Det ser ikke ut, fastslår Iversen, som var på befaring i området tidligere denne uken.

Grunneieren på området har søkt, og fått tillatelse til å omdisponere et areal på ti dekar, for å bruke det til parkering, samt til luftegård for husdyr.

I det naturskjønne området, som i kommuneplanen er satt av til landbruk -, natur-, og fritidsformål, er et område med våtmark fylt ut med store jord- og leirmasser. Leder i Miljøvernforbundet Kurt Oddekalv mener at massene blir ulovlig dumpet og har nå anmeldt firmaet som transporterer massene dit. Han mener at det dreier seg om en lettvint måte å bli kvitt masse fra byggeplasser.

— Dette er dumping, avfallsdumping. Total vandalisme, sier miljøaktivisten til BT.

Forbundet har krevd umiddelbar stans i arbeidet, og at områdene føres tilbake til sin opprinnelige stand.

Trenger deponier

Miljøvernforbundet har i lengre tid krevd at det skal opprettes egne jorddeponier for masser som tas ut i forbindelse med bygging.

— Nettopp for å unngå slikt som dette, legger Oddekalv til.

Leder for kommunens byggesaksavdeling Petter Wiberg opplyser at tilsynsavdelingen vil få saken til vurdering. Han vil imidlertid ikke si noe om hva kommunen mener om saken.

— En massedeponering er et tiltakende problem, et miljøproblem. Det har også vært for dårlig kontroll med slike saker, sier Wiberg.

Lisbeth Iversen understreker at det er gitt tillatelse til noen av fyllingene i Bontveitdalen, og at det derfor ikke er snakk om at alt som er gjort er ulovlig.

Likevel vil Iversen ha en generell skjerping av regelverket for deponering av masser.

— Kommunen har en utfordring i å finne områder som er egnet til å lagre masser som er tatt ut av grunnen i forbindelse med bygging. Store prosjekter som blant annet Bybanen og Ringvei Vest, gjør at enorme mengder jord og stein må oppbevares et sted. Dette er noe vi er nødt til å være klare på, konstaterer Iversen.

Ifølge daglig leder i entreprenørfirmaet som kjører massene til Bontveitdalen har grunneieren fått tillatelse til å fylle ut i området.

— Vi gjør en jobb i samarbeid med grunneieren, og følger de tillatelsene som er gitt. Ingenting er ferdig der oppe, og området skal planeres ut, sier han i en kort kommentar.

Brekke, Eirik