– Vi har nettopp konkludert med at et slikt forbud er umulig å håndheve. Det er også tvilsomt om det går å forene med europeisk lovgivning. Frankrike prøvde og fikk tilsvar fra Europadomstolen, sier Nilsson.

Rapporten konkluderte blant annet med at et forbud vil kreve omfattende overvåking av inn— og utbetaling fra norske konti og at en slik regulering dessuten vil være enkelt å omgå.

– Vi er generelt kritiske til forbud som er basert på moralsk panikk. Vi tror man kommer lenger med regulering av nettspill enn forbud. Man bør også satse mer på forebyggende kampanjer og informasjon om hvordan man kan få hjelp dersom man trenger det, sier hun.