— Jeg reagerer sterkt på denne forskjellsbehandlingen, på at man plukker ut bestemte grupper og sier at de og de skal slippe å betale. Alle bør ha samme rett til å få dekket tannlegeutgiftene, på samme måte som når man oppsøker fastlegen, sier Mikkelsen.

Med 35 års fartstid som tannlege har han mang en gang vært trist til sinns når han har tatt imot pasienter som ikke har sett seg råd til å ta vare på tennene. Dette er et stort helseproblem i Norge, påpeker han.

Betennelse her og der

  • Man kan ikke se på tannhelse som atskilt fra helsen ellers. Hva er for eksempel forskjellen på neglerotbetennelse og tannrotbetennelse i denne sammenhengen? Men den som får problemer med negleroten, kan både bli sykmeldt og få alle utgifter ellers dekket, mens folk med tannrotbetennelse, som er meget smertefullt, må betale alt selv. Hvor er logikken - og fornuften, sukker han.

Terje Mikkelsen avviser bestemt at oljelandet Norge ikke har råd til en slik reform. I den store sammengen lønner det seg å ta vare på folks helse. Han er for øvrig bekymret for at finanskrisen og nedgangskonjunkturene vil gi mange som ikke sitter så godt i det et påskudd til å avlyse tannlegebesøk. Selv har han ikke merket noe til det foreløpig. Men han kvapp litt da han så en kollega som nettopp averterte i avisen etter pasienter.

  • Det kan være et dystert signal, sier han.

- Bare valgflesk

  • Noe er vel bra fra Arbeiderpartiet, som for eksempel at 75-åringer får et nytt tilbud?
  • Det er direkte tøysete! Å få dekket tannkontrollen monner ikke særlig, for det er jo selve behandlingen som koster!

Nei, dette er vel ikke annet enn valgflesk. Politikere og byråkrater bør begynne å se på tannbehandling som vanlig helsearbeid, og ikke se på tannlegen bare som en renovatør i munnhulen, sier han spøkefullt.