— Det nye her er at statsministeren tar seg tid til å rykke ut i alle medier for å krangle med en komiker. Det er nok et stykke humorhistorie, sier medieviter Alex Iversen til BT. Han får støtte av førsteamanuensis Leif Ove Larsen ved Institutt for medievitenskap, UiB, som har forsket mye på norsk humor.

— Det er vel første gang etter andre verdenskrig at en statsminister har kommentert et humorprogram offentlig, sier Larsen.

Selv om Kjell Magne Bondevik er den første statsministeren som går til motangrep mot en komiker, kan Larsen fortelle om heftige debatter tidligere.

— Ikke minst rundt tv-programmet «Nikkerne» i 1984, da Henrik Scheele leverte det som ble betraktet som en svært ondsinnet omtale av Rolf Presthus. Det førte til at kringkastingssjefen grep inn og stoppet «Nikkerne». Jeg kan ikke erindre at noen politikere gikk ut og kommenterte det, sier Larsen. Han nevner også Rolv Wesenlunds 12.juni-tale fra «Kunden har alltid rett» i 1965.

— Det var en freidig harselas med 17. mai-talen som sjanger og med alle de norsk najsonalsymbolene som brukes der. Det som gjorde at folk reagerte var imidlertid at han snakket svært likt Kong Olav, noe som fikk folk til å spørre om det var en majestetsfornærmelse. Det var for øvrig Bergens Tidende som blåste det opp den gang også, sier Larsen.

Wesenlund-sketsjen ble til slutt gjenstand for debatt i Stortinget, der den ble holdt frem som et av flere eksempler på venstreradikalisme i NRK.

— Jeg kjenner imidlertid ikke til at politikere har kommentert og gått i debatt med humorister. Derfor vil jeg slutte meg til at dette er humorhistorie, sier Larsen.