JAN STIAN VOLD, GARD STEIRO, DAG IDAR TRYGGESTAD

Det ble et juridisk basketak av rang i Stavanger tingrett tidlig i ettermiddag, da spørsmålet om utsettelse skulle behandles.

Forsvarerne i Nokas-saken krever den videre behandlingen av saken utsatt i påvente av at de skal sette seg inn i avlyttingsmateriale Høyesterett i går besluttet at de skal få tilgang til.

— Provoserende

— Jeg vil kalle dette en skandale. Dette tror jeg ikke kunne skjedd i noe annet politidistrikt enn Rogaland. Vi har jo hele tiden ment at saken burde gått i Oslo, sier Morten Furuholmen, advokat for Kjell Alrich Schumann.

Han mener påtalemyndigheten og politiet har trenert forsvarernes jobb over lang tid.

— For å ta et eksempel. Mens saken pågår denne uken, må vi et nytt rettsmøte for å få innsyn i enkelte dokumenter jeg mener er viktige for saken. Slik mener vi det har vært hele tiden, sier Furuholmen.

Aktor Arild Dommersnes sa i sitt innlegg i retten at forsvarerne vil få rikelig med tid til å sette seg inn i materialet når saken skrider frem.

— Mildt sagt provoserende. Det betyr jo at påtalemyndigheten mener hele denne jobben kan gjøre på kveldstid og i helgen, sier Furuholmen.

- Enestående Han opplyser til pressen at det kan bli aktuelt for Schumann å nekte å forklare seg, dersom ikke tingretten gir medhold i begjæringen.

Samtidig avslørte han at klienten, som er utpekt som en av hovedmennene i saken, vil forklare at han ikke var i Stavanger på ranstidspunktet.

Furuholmen karakteriserer avlyttingskaoset som enestående i norsk rettshistorie.

— Jeg kjenner hvert fall ikke til noen liknende tilfeller.

Da Furuholmen skulle understreke betydningen av at forsvarerne får tid til å gå gjennom materialet, viste han til et konkret avsnitt i kjennelsen:

«Kravet til rettssikker behandling kjem inn med stor tyngde. Ein tiltalt må, gjennom sin forsvarar, bli gitt eit likeverdig høve som påtalemakten til å gjere seg kjend med bevismaterialet, og forsvararen må ha høve til å vurdere kva delar av dette bevismaterialet som er relevant. I dette ligg ikkje nokon mistillit til politiet og påtalemakten sitt ønskje om å leggje frem alt relevant materiale. Men forsvararen kan ha ei annan innfallsvinkel og ha betre føresetnader for å finne frem til materiale som talar til den tiltala sin fordel».

Arrogant Advokat Tor Kjærvik er også oppbrakt over utviklingen i saken.

— Påtalemyndigheten opptrer arrogant, når kravet vårt avfeies med at dette kan vi lese oss opp på om kvelden og i helger, sier han.

— Dette handler om prinsipper, om hvilket materiale som ligger i en sak.

Kjærvik sier likevel at han neppe vil anbefale sin klient om å ikke forklare seg dersom begjæringen om utsettelse ikke vedtas.

Erling Havnås forsvarer, Astri Aas-Hansen, ga derimot beskjed om at klienten ikke vil forklare seg før hun har fått tid til å gå gjennom de cirka 1000 timene med avlyttede telefonsamtaler.

Ifølge påtalemyndigheten er 33 personer, inkludert noen av de tiltalte, avlyttet i forbindelse med etterforskningen.

VIL UTSETTE: TRYGVE STAFF