• Jeg aner ikke hvorfor Stein Husby har trukket meg inn i sitt brev til Domstoladministrasjonen.

Det sier NRK-reporter Lars Sigurd Sunnanå. Journalisten er kjent med at hans navn ufordelaktig er trukket inn i Husbys klage til Domstoladministrasjonen.

— Jeg stiller meg helt uforstående til hvorfor Husby har gjort det. Jeg har ikke hatt annen kontakt med ham enn at jeg muligens kan ha intervjuet ham som meklingsmann på slutten av 1990-tallet, sier Sunnanå.

— Hva synes du om at han truer med at du skal lage kritiske reportasjer?

— Som sagt; dette klarer jeg ikke å hisse meg opp over. Det er ikke grunnlag for det. Jeg har overhodet ikke stått i noe ledtog med Husby, og han må svare for innholdet i brevet.

— Har du i etterkant tatt opp brevet med ham?

— Hvorfor skulle jeg det? Dette er meg uvedkommende.

Lars Sigurd Sunnanå sier at han likevel har orientert sine overordnede om brevet.

— Jeg har forklart at innholdet beror på en misforståelse. Det er blitt akseptert, sier han.

— For øvrig vil jeg ønske deg lykke til med gravearbeidet ditt i Redningsselskapet. Du tar grunnleggende feil. Det er nå min private mening.

Furulund, Svein E.