Han mener at historien i gårsdagens Bergens Tidende om de estlandske arbeiderne som er ansatt via et vikarbyrå, og får en timelønn på 13 kroner timen, bare er begynnelsen på et fenomen vi kommer til å se mye av fremover.

— Dette er et typisk trekk ved åpningen av arbeidsmarkedet. Vi ser dette over store deler av Europa, sier Grytten.

Professoren i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole mener at Norge går i retning av et todelt arbeidsmarked, på samme måte som i USA og Storbritannia.

— Norge har ført en for proteksjonistisk politikk, med et arbeidsmarked beskyttet mot omverden. Nå faller det systemet vi har hatt sammen, og vi får slike abnorme utslag som dette, sier han.

Etter 1. mai i fjor, da det ble åpnet opp for arbeidsinnvandring fra de nye EØS-landene, har det blitt vanskeligere å holde lønnsnivået oppe i typiske lavlønnsyrker.

— Vi har sett tendensene de siste årene, det er vanskelig for Norge å sette en egen standard. Men hvis man skal gjøre noe med lønnsdumpingen må man gjøre noe med det i hele Europa, sier han.

Grytten ser for seg at vi på sikt får et arbeidsmarked der innvandrere får selskap av enkelte nordmenn i lavlønnsyrker. Særlig i jobber innenfor vedlikehold, vakthold og innenfor hotell- og restaurantbransjen vil lønnsnivået kunne synke.

— Når de laveste lønningene går veldig ned, vil det lønne seg for nordmenn å velge trygd. Spørsmålet er om de norske trygdeordningene da kan være like sjenerøse, sier han.

— I så fall blir det ingen nordmenn igjen i disse yrkene.