Etter at de to rettsoppnevnte psykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen hadde blitt utpsurt en hel dag, fikk til slutt Anders Behring Breivik ordet.

Rettspsykiaterne har konkludert med at Breivik har en narsissistisk personlighetsforstyrrelse og en dyssosial personlighetsforstyrrelse. Under de sakkyndiges forklaring smilte og ristet Breivik på hodet flere ganger. Han noterte intenst på flere tidspunkter.

Da han fikk ordet, sa Breivik først at han ønsket at retten kommende fredag skal sette av én time til hans sluttbemerkninger.

Så angrep han psykiatrien, skriver Aftenposten.no:

— For det første er det leit at det norske rettspsykiatriske uvesen har kuppet denne saken. Saken burde handle om de pårørende og fornærmede. 22. juli handler ikke om psykiatri, men om Norge og Europas fremtid, sa han.

Refset aktoratet

Før han begynte sin kritikk av den andre psykiatriske rapporten, hamret han løs på aktor Inga Bejer Engh.

— Aktor har lagt vekt på hvordan jeg har formidlet meg selv i kompendiet. Hadde hun lest kompendiet, hadde hun vist at jeg omtalte meg selv som en fotsoldat og en vanndråpe. Det er liten forståelse for konteksten i dette, sa Breivik og viste til at han har beskrevet «konteksten» i sitt 1500 sider lange manifest.

Breivik har tidligere anklaget Sørheim og Husby for å ha løyet om 200 punkter i deres rapport om ham. Disse ville han gjerne minne retten om, før han gikk videre til å kritisere den andre rapporten.

Selv om han er glad for at han er kjent tilregnelig av Tørrissen og Aspaas, mener han de tar feil når de mener at han er narsissistisk og dyssosial.

— Det er alvorlige diagnoser som fører til at man blir lagt merke til av omgivelsene og ikke klarer å fungere, sa han.

Inspirert av Turtles

Rettspsykiaterne har forklart i retten at de begrunner den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen med at Breivik allerede i barndommen viste tegn til dette, ved at han plaget andre barn.

Det ble forsterket senere i livet, da han valgte å sette seg på utsiden av samfunnet, og lage en forretningsidé basert på å forfalske dokumenter og skattejuks.

— At jeg har plaget barn da jeg var liten, gjennom gruppa «Skøyen Killers», det stemmer ikke. Det var et helt uvesentlig fenomen, inspirert av Teenage Mutant Ninja Turtles. I begynnelsen hørte vi på hiphop, og det er en antisosial subkultur, noe jeg har skrevet om i kompendiet.

Breivik mener det ikke er unaturlig å glorifisere dårlige rollemodeller og drar paralleller mot TV-serien «Sex og Singelliv».

— De glorifiserer en umoral, men det er ikke et poeng at dem som følger idealene har en personlighetsforstyrrelse - like lite som dem som følger hiphop.

Han mener også at han valgte å handle i strid med systemet, og danne en forretningsmodell basert på forfalskning, fordi han hadde gitt opp å løse det han anså som problemet på demokratisk vis.

— Alle skatteunndragelser og regelbrudd på ses i sammenheng med 22. juli, sa Breivik, og la til:

— Når andre revolusjonære har brutt loven, setter man ikke diagnose på dem. Che Guevara og Fidel Castro finansierte sin revolusjon med ran og plyndringer. De er ikke syke, men revolusjonære. Det er feil å sykeliggjøre på den måten.

- Jeg er Norges mest forhatte mann

Om diagnosen som narsissistisk personlighetsforstyrret, gjentok Breivik at han har fremstilt seg selv «pompøst» i kompendiet.

Han mener selv at han ikke er verken jålete, utnyttende eller opptatt av høystatusmennesker. Han sier også at han ikke har et ønske om å bli beundret, skriver Aftenposten.no.

— Hvis man gjør det, så gjør man det motsatte av hva jeg har gjort. Jeg er Norges mest forhatte person. Det har ført til demonisering, ikke beudring, sa han.

I forrige uke argumenterte han for at han måtte anses for å være en terrorist, men ikke paranoid schizofren.

— Den personen som beskrives i den første rapporten er syk, og bør medisineres, men det er ikke meg, sa han.

- Busch er dommer i saken

Breivik brukte siste del av sitt innlegg på å angripe riksadvokat Tor-Aksel Busch.

— Han har uttalt at han er glad for to rapporter, slik at tilregnelighet kan belyses i full bredde. Han er altså glad for noe han har sett seg nødt til å motarbeide. Han og aktor virker brydd på grunn av tilregnelighet. Saken virker enkel etter ukesvis med vitner innenfor ideologi og psykiatri, sa Breivik, og fortsatte:

— Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om tvungent psykisk helsevern. Aktor har sagt at hun må stille spørsmål til vitner ut fra objektivitetskrav, men det har kommet frem at hun gjør alt hun kan for å beskytte den faglige integriteten til Sørheim og Husby. Måten de har spurt ut på, viser at de er alt annet enn objektive.

Breivik mener riksadvokat Busch er den mest innflytelsesrike personen i denne saken.

— På mange måter er det han som er den egentlige dommer. Hans avgjørelse og dom kommer på torsdag. Det er rart at pressen ikke har konfrontert ham, siden det er han som avgjør utfallet. Han bør forklare retten og alle hvorfor han har jobbet med sykeliggjøre og latterliggjøring - siden han tilfeldigvis kommer til å legge ned påstand om utilregnelighet, sa Breivik.

Torsdag vil aktoratet komme med sin prosedyre. I utgangpunktet har de nedlagt påstand om utilregnelighet og tvungent psykisk helsevern. Men de har hele tiden lagt opp til at dette kan endre seg under sakens gang.

FORKLARTE SEG: Psykiaterne Agnar Aspaas (til v.) og Terje Tørrissen mener fortsatt at Breivik er tilregnelig.
SCANPIX