— Høyre forventer at det blir gitt åpne, klare svar på hvilken vei vi skal gå framover, og at statsministeren viser en stor grad av ydmykhet for de kulturelle problemene knyttet til sikkerhetstenkning og gjennomføring i norsk politi styringssystemene våre. Rapporten har vært såpass knusende at det nærmest må en sikkerhetspolitisk revolusjon til når det gjelder måten vi tenker sikkerhet og beredskap på. Det har sviktet såpass fundamentalt at penger ikke er løsningen alene. Det trengs endringer av kultur, evne til å ta innover seg trusselbildet og ikke minst slutt på å sparke folk oppover og bortover i offentlige systemer hvis de svikter, sier Andre Oktay Dahl, Høyres justispolitiske talsmann, til Aftenposten.no.

Det var 13. august 22. juli-kommisjonen la frem sin rapport om myndighetenes og samfunnets håndtering av terroranslagene 22. juli i fjor, der tilsammen 77 mennesker ble drept.

Den regjeringsoppnevnte kommisjonen konkluderte med at angrepet på Regjeringskvartalet kunne vært avverget, og at politiet sviktet i sin oppgave med å beskytte menneskene på Utøya.

Kommisjonen mener blant annet at Anders Behring Breivik kunne ha vært stanset tidligere, og at angrepet på Regjeringskvartalet kunne ha vært unngått dersom tiltak som allerde var vedtatt for å sikre området hadde blitt iverksatt.

Strakstiltak på bordet

Tirsdag skal altså statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Grete Faremo fortelle Stortinget hvordan de skal følge opp rapporten. Før det ekstraordinære møtet har Oktay Dahl en rekke spørsmål han ønsker å få svar på:

— Hvorfor tar det for eksempel så lang tid før politiet ber om bistand fra Forsvaret? Hva er grunnen til at de mange feilene som ble avdekket da man gjennomførte terrorøvelsen i Oslo i 2006 var mange av de samme svakhetene som man opplevde 22. juli? Hvorfor hadde vi et riksalarmssystem som overhodet ikke fungerte og som var frarådet av politiets data- og materielltjeneste? Prosessen knyttet til Grubbegata må forklares. Organiseringen for politihelikopterer bør også berøres., sier Oktay Dahl, og fortsetter:

— Det må ligge noen klare strakstiltak på bordet, for eksempel om hvordan man vi kan få bedre betjente operasjonssentraler, innkjøp av utstyr, og det faktum at flere tusen politifolk ikke beholder sin operative evne med å bestå skyteprøven. Det er mange små tiltak som kan løses på kort sikt. Og så må det tas tak i de store tingene, som går på ledelse og ansvarsfordeling i offentlig forvaltning, samt kanskje det aller viktigste, som handler om å forebygge ekstremisme. Det siste handler mye om hvordan å sikre et nært og tilgjengelig politi som kan samarbeide godt med andre gode hjelpere i offentlig og privat sektor, mener Oktay Dahl.

— Nå er det opp til statsministeren. Det er Regjeringens egen rapport, og funnene i den er såpass klare at han har mer enn nok å ta i.

Forventer en ydmyk statsminister

Også Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide forventer en ydmyk statsminister i Stortinget i morgen.

— De trenger ikke komme på Stortinget og gjenta det de sa på pressekonferansen da de mottok rapporten fra Gjørv-kommisjonen. Jeg forventer at statsministeren i morgen kommer med en tydelig substans og tydelig retning, sier Hareide.

— Jeg har forventninger at det kommer konkrete tiltak på bordet, eksempelvis rundt politiet. På noen områder forstår jeg at ikke alt kan bli gjort på litt over to uker. Men man bør i hvert fall legge frem en tidsplan for hvordan man tenker å arbeide fremover, sier KrF-lederen.

Han mener at Regjeringen også bør se på hvilken informasjon de har gitt Stortinget tidligere.

— Når vi leser Gjørv-kommisjonens rapport og dens brutalitet kan det oppleves som om Regjeringen har gitt en skjønnmaling av situasjonen. Da tenker jeg både i forkant av 22. juli 2011, men også til dels i etterkant. Nettopp det å oppklare hvorfor det er et slikt gap mellom beskrivelsene fra Regjeringen og kommisjonen synes jeg er viktig. Eksempelvis sa Justisdepartementet, blant annet i Storbergets redegjørelse i fjor høst, sier at departementet tok ledelsen. Så kommer kommisjonen og sier at det hverken ble iverksatt krisestab eller kriseledelse. Jeg forventer også tydelige svar fra Regjeringen på hvorfor de en måned etter terroraksjonene valgte å gå ut og kritisere Oslo kommune på hvorfor Grubbegata ikke var stengt og legge ansvaret på kommunen. Kommisjonen er tydelig på at det er regjeringens ansvar å vurdere den nasjonale sikkerheten.

- Trenger ikke nye utredninger

For Fremskrittspartiet er det to spor som er viktige, sier partileder Siv Jensen:

— For det første må Stortinget gjøre kontrolljobben sin når det gjelder hva som har skjedd tilbake i tid. Samtidig må vi haste på når det gjelder å iverksette tiltak. Og det trengs ikke nye utredninger, vi må skjære gjennom og vise politisk vilje, sier Jensen.

— Jeg forventer en statsminister som har tatt innover seg alvoret i Gjørv-kommisjonen rapport og som erkjenner den faktiske situasjonen - at man ikke har hatt progresjon og fremdrift på helt essensielle områder når det gjelder beredskap og sikkerhet.

Venstre-leder Trine Skei Grande håper statsminister Stoltenberg har en konkret plan å legge frem når han møter i Stortinget.

— Jeg forventer at han har en plan både i forhold til de 31 punktene som har blitt lagt frem av kommisjonens om forslag til handling, men også de 15 punktene som Stortinget vedtok enstemmig før kommisjonen la frem sin rapport, sier Skei Grande.

Kommisjonen peker på seks hovedfunn og 31 konkrete forbedringspunkter for å bedre norsk samfunnssikkerhet

— Jeg forventer en plan for når regjeringen skal ha besvart de ulike utfordringene. Ellers må vi bare høre hva Stoltenberg har å si, sier Skei Grande.

Møtet i Stortinget det videre arbeidet med 22. juli-kommisjonens rapport starter klokken 10 tirsdag.