• Manglende popularitet er prisen vi må betale for at vi tar ansvar, sier Trude Brosvik (KrF), dagen etter at BT og NRKs meningsmåling viste nedslående resultater for partiet.

Gulen-ordføreren mener det er lett for Fremskrittspartiet og SV å juble.

— De har ikke behøvd å ta ansvar. Hadde vi ikke vært i regjering, hadde nok også vi ligget høyere på meningsmålingene, sier Brosvik.

KrF-ordføreren, som også er medlem i partiets sentralstyre, tilhører den kritiske fløyen i partiet. Hun har flere ganger stilt spørsmål ved om det blir for mye Høyrepolitikk i regjeringen.

Hun er ikke i tvil om at det var lettere å få gjennomslag for KrF-sakene i den første Bondevikregjeringen enn det er nå.

Verre å være utenfor

— Høyre er det største partiet. Det er naturlig at det er dette partiet som setter mest farge på regjeringen. Alternativet hadde vært å stå helt utenfor. Det hadde vært verre, mener Brosvik.

Fram til valget vil hun bruke tiden til å snakke med folk for å synliggjøre typiske KrF-saker. Brosvik synes KrF har fått gjennomslag for flere gode saker i regjeringen de siste månedene. Hun fremhever spesielt forslaget til ny bioteknologilov, som setter forbud mot å forske på levende mekanismer. Brosvik mener misnøyen blant KrF-ordførerne i småkommunene vil stilne når de får se virkningene av det økonomiske opplegget for kommunene som Stortinget nylig vedtok.

Bergensordfører Kristian Helland trøster seg med at KrF i Bergen kunne notere seg en liten fremgang sammenliknet med mai-målingen.

— I Bergen markerer nok KrF seg så sterkt i bypolitikken at vi lettere får gjennomslag. Fylkespolitikken er mer anonym. Det slår negativt ut, tror Bergensordføreren.

Han gleder seg over at det er mange KrF-velgere som sitter på gjerdet.

— Vi har et stort potensial. Nå gjelder det å bli tydelig slik at de gamle velgerne ikke svikter oss, sier Helland.

BT skrev i går at KrF i Bergen går mot alle skolenedleggelser. Men ordføreren vil ikke garantere for at partiet ikke vil måtte legge ned skoler i neste periode.

— Så lenge kommunens økonomiske situasjon er slik som den er, vil det være direkte uforsvarlig å gi slike løfter, sier han.