I flere måneder har pengerot vært tema i Austrheim kommune. Forrige uke endte det med at kommunestyret i Austrheim ble enige om å betale Breidvik Eiendom AS 1,1 millioner kroner.

Samtidig må eiendomsselskapet betale tilbake 2,2 millioner kroner til kommunen, som de tidligere har fått utbetalt, men ikke har hatt krav på.

Betalte to ganger

Saken startet med at rådmannen i Austrheim betalte ut et beløp på 3,3 millioner kroner til Breidvik Eiendom, som betaling for et utbyggingsarbeid.

Det var kommunerevisjonen som oppdaget at det var gjort en feil i utbetalingen. Beløpet var helt likt det selskapet også hadde fått for fire år siden, og rådmannen skulle ikke ha betalt ut samme sum igjen.Mange politikere i kommunen reagerte sterkt på det som skjedde, og i et ekstraordinært kommunestyremøte 20. juni ble det bestemt at Breidvik Eiendom, samt bedriftsleder Odd Arne Blindheim og styreformann Carsten Søreide skulle politianmeldes for forholdet.

Nå har imidlertid partene kommet til enighet. Kommunestyret har vedkjent at Austrheim kommune skyldte eiendomsselskapet penger, men altså en langt mindre sum enn det rådmannen først betalte ut.

Kommunestyret har erkjent at Austrheim kommune skyldereiendomsselskapet 1,9 millioner kroner, men på grunn av andre ubetalteregninger de to imellom, skal selskapet ha utbetalt 1,1 millioner kroner. Detteer altså langt mindre enn det rådmannen først betalte ut.

— Belastende sak

Ordfører Per Lerøy (Ap) er fornøyd med det.

— Jeg har sagt hele tiden at jeg mener de har hatt et rettmessig krav mot oss på en viss sum. Det som var usikkert var hvor stor denne summen skulle være, sier han.

Han står fast på at det var en misforståelse som gjorde at rådmannen betalte ut samme sum som for fire år siden.Lerøy er glad saken er løst, men ikke fornøyd med måten det er gjort på.

— Jeg tenker at dette kunne vært gjort mye smidigere og enklere om vi kunne løst dette ved forhandlingsbordet, og ikke i media og andre steder. Det har vært utrolig belastende, sier Lerøy.

— Verst er det at det har skadet omdømmet til Austrheim kommune, sier ordføreren videre.

Han innser samtidig at kommunen nok skulle hatt mer orden i boet sitt.

— Denne utbetalingen burde vært oppgjort for lenge siden, sier han.

- Reelt krav

Også Odd Arne Blindheim, tidligere daglig leder i Breidvik Eiendom, er glad for at man nå har kommet til enighet.

— Dette beviser at vi hadde et reelt krav på penger fra kommunen. Vi ba aldri om å få samme sum som for fire år siden, det er en feil rådmannen gjorde, sier Blindheim.

Også han er misfornøyd med at saken har utviklet som den har gjort.

— Jeg tenker at dette har vært veldig unødvendig. Det er en liten sak som har blitt blåst opp og gjort veldig stor, sier han.

Venter på politiet

Ikke alle i Austrheim er imidlertid helt ferdig med denne saken. Solveig Hopen (H) er leder av kontrollutvalget, som ønsket at kommunestyret skulle politianmelde utbetalingen for å sjekke om noe straffbart har skjedd.

Hun avventer politiet sin avgjørelse før hun slår seg til ro.

— Saken er ikke oppklart. Politiet må finne ut om noe straffbart har skjedd, og den saken går sin gang, sier Hopen.

Blindheim bekymrer seg imidlertid ikke så mye for politianmeldelsen.

— Vi får ta det som det kommer, men grunnlaget for anmeldelsen er jo ikke der lenger. Nå har kommunestyret bekreftet at vi rettmessig skulle ha et oppgjør fra kommunen, sier Blindheim.

Han reagerer på at kommunestyret i det hele tatt anmeldte saken.

— Det er jo merkelig at kommunestyret først anmelder, og så seks dager senere gjør et vedtak som bekrefter at grunnlaget for anmeldelsen er borte, sier Blindheim.