— Vi vil ikke stanse denne bokens innhold, men vi vil stanse markedsføringen av den. Boken handler overhodet ikke om Märtha, likevel heter den «Märthas engler» og har et stort bilde av prinsessen på forsiden. Dette er kynisk markedsføring og har ingenting med ytringsfriheten å gjøre, sa prinsessens advokat i tingretten.

Det ble skrevet historie i tingretten i Horten tirsdag. For første gang stilte en kongelig i retten. Prinsessen fulgte oppmerksomt med der hun satt på høyre side av sin advokat i rettslokalet.

Nordre Vestfold tingrett skal ta stilling til om den midlertidige stansingen av forlaget Publicoms bok, «Märthas engler», skal stå ved lag. Forlaget reagerte kraftig på tingrettens kjennelse fredag om å stanse boken og krevde et snarlig rettsmøte.

Dersom partene ikke blir enige og prinsessen ønsker en endelig stans av boken, må hun gå til en alminnelig rettssak med hovedforhandling, og dom som kan ankes helt til Høyesterett.

Sigurdsøn, Bjørn