Dermed er SV i ferd med å rydde av veien to av de viktigste sakene som står i veien for et samarbeid mellom Ap og SV.

To ufravikelige krav

— Dette har landsmøtet vedtatt gjennom å slå fast at vi vil ha et forpliktende regjeringssamarbeid, sier Halvorsen til Bergens Tidende.

Halvorsen ser ingen dramatikk i det hun sa. Ifølge SV er det bare to ufravikelige krav som stilles av SV til et regjeringssamarbeid med Ap: Forurensende gasskraftverk skal ikke bygges og Norge skal ikke søke medlemskap i EU i neste stortingsperiode - altså før 2005.

Halvorsen ble under den avsluttende partilederdebatten på NRK hardt presset om hvilke kameler som må svelges for at de skal kunne få til sitt største ønske: Regjeringssamarbeid med Ap. Sentralt i ordskiftet sto både EØS og NATO, ikke minst da Aps partileder, Thorbjørn Jagland, forklarte hvilke saker som er en barriere mellom SV og Ap.

Ingen gambling

SVs partiprogram slår fast at EØS-avtalen mellom Norge og EU skal sies opp og at Norge skal ut av NATO.

Men Kristin Halvorsen gikk langt da hun mellom linjene gjorde det klart at sakene ikke er hellige for SV.

Om EØS-avtalen sa hun:

— Vi vil ikke stille oss sånn at vi gambler med norske arbeidsplasser.

Om NATO sa hun:

ý Vi har ingen tro på at vi klarer å melde Norge ut av NATO i neste fireårsperiode.

Den tradisjonelle partilederdebatten i NRK er av nervøse partiledere sett på som valgkampens viktigste medieopptreden. Med hundretusener av velgere på vandring kan en god opptreden der avgjøre valget for utsatte partier.

Gammeldagse gubber

Men det tok tid før temperaturen steg tilstrekkelig til at hauger av politiske rådgivere i NRKs korridorer hørte noe som holdt søvnen stangen.

Det ble en debatt uten ufine slag i solar plexus, men noen opplagte gullkorn falt.

Som da Valgerd Svarstad Haugland oppgitt og med glimt i øyet slo fast at miljøgubbene i panelet var gammeldagse.

Etter hvert ble hun også provosert av Ap-leder Jagland og ba ham ganske enkelt om å skjerpe seg. Det hjalp ikke. Særlig vellykket var det heller ikke da Jan Petersen prøvde å avbryte statsminister Stoltenberg med et borgerlig kraftuttrykk:

— Det får da være grenser!

Regjeringsalternativer

Debatten dreide seg i hovedsak om de ulike regjeringsalternativene.

Jan Petersen konstaterte at meningsmålingene tyder på at landet får et historisk svakt Ap og et historisk sterkt SV. Han har adoptert svenske partikollegers karakteristikk av denne alliansen:

— Den rødgrønne smørjen.

Gasskraftsaken sto også sentralt. Thorbjørn Jagland påpekte at en regjering bestående av H, KrF og V kan sprekke allerede i høst på grunn av gasskraft. Det mente han å kunne konstatere siden KrFs partileder langt på vei garanterte at forurensende gasskraftverk ville bli torpedert av en regjering hvor KrF og V deltar.

Men den ballen la Kjell Magne Bondevik død da han tidligere i uken sa at sentrumspartiene kan styre landet på grunnlag av de vedtak Stortinget har gjort ý altså at gasskraftverk blir bygget.

Men når det gjelder regjeringsalternativene: De er like uklare nå som de var før gårsdagens partilederdebatt.

SISTE SJANSE: Anspente tilløp til latter under gårsdagens partilederdebatt. Nå er resten opp til velgerne. Fra venstre: Kristin Halvorsen, Thorbjørn Jagland, Jens Stoltenberg, Jan Petersen, Valgerd Svarstad Haugland, Carl I. Hagen, Odd Roger Enoksen og Lars Sponheim. FOTO: SCANPIX