I formiddag var storsalen i Folkets Hus fylt med sørgende arbeiderpartifolk, og sympatisører fra mange land. Aller sterkest var kanskje øyeblikket da den gamle partikjempen Reiulf Steen stod opp fra rullestolen for å gi AUF-ledelsen en god klem.

Minnestunden var en stillferdig markering med representanterfra partiets gamle og nye historie. De tidligere statsministrene Odvar Nordli,Gro Harlem Brundtland og Thorbjørn Jagland var tydelig preget av den ekstremtdramatiske uken.

Partiets nestleder ba forsamlingen vennlig om å ikke åapplaudere talerne. I steden løftet hele salen sine røde roser mot taket etterat statsminister Jens Stoltenberg og AUF-leder Eskil Pedersen hadde holdt sinetaler.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen syns det var enflott markering.

— Nå har jeg vært mye rundt og snakket med både ungdommer somhar vært på Utøya og pårørende, og helsepersonell på sykehusene, legevaktene ogfrivillige. Vi har jobbet hardt hele uken. Og når du da setter deg ned, såkommer det hele tungt innover oss igjen. Men det var veldig fint. Det som erveldig flott oppi det hele, er at det er mye sorg, men det er også ufatteligmye omsorg.

Omsorg

I talen sin fremhevet statsministeren at arbeiderbevegelsenhar stor evne til omsorg.

— Vi er en bevegelsen for solidaritet. Vi kan bygge storefellesskap - nå skal vi bygge de små, sa han, og avsluttet med følgende appell:

— En hel nasjon og et samlet politisk Norge skaper nå en bølgeav demokrati og deltakelse som svar på angrepene. Det skal bli vårt fellesminnesmerke over dem som falt.

Helseministeren syns ikke det er vanskelig å gå videre sompolitiker etter tragedien.

— Jeg syns det er viktigere å være politiker etterpå enn noengang. Jeg syns Eskil har sagt det veldig fint her i dag, gjerningsmannen toknoen av de beste vi hadde. AUF’erne er det, de er fremtiden vår. Men har skalikke ikke knekke oss. Ingenting skal knekke oss, sier Anne-Grete StrømErichsen.

— Derfor er det så mye viktigere enn noen gang å mane tilengasjement og bevissthet om at vi må ta vare på de verdiene vi har i dettelandet. Og jeg syns det har kommet veldig godt til uttrykk gjennom samholdet ogden overveldende omsorgen etterpå.

- Jeg får styrke

Etter minnestunden fortalte statsminister Jens Stoltenbergfortalte pressekorpset i foajeen hvordan det er mulig å komme seg videre.

— Jeg får styrke gjennom den fanastiske verdigheten som detnorske folk viser, fra alle de menneskene som viser så mye varme og godhet ihele Norge.

Men statsministeren virket nesten brydd av alloppmerksomheten.

— Dette handler jo ikke om meg, det handler om alle demenneskene som mistet livet på Utøya, det handler om de som fortsatt er skadd,som er på sykhehus, mange av dem er alvorlig skadd. Det handler om de somopplevde så forferdelige ting både på Utøya og i regjeringskvartalet, og alle derespårørende. Det handler om mennesker somopplevde de grusomste ting, og som fortsatt er preget av det.

Stoltenberg fikk også det naturlig spørsmålet om hvordanvalgkampen blir.

— Alle partiene har sagt at vi får se på formene for valgkamp.Men det ligger så langt frem i tid at jeg ikke forholder meg til det nå. Jegforholder meg til alle de menneskene som har mistet sine kjære, til de som erpå sykehus og har det vondt. Det er dette det handler om, så får vi ta en tingom gangen.