• Vi har lov til å være sinte. Men det er ikke lov å bite eller knipe, klore i fjeset eller kaste stein.

Fem-åringene i Ladegården barnehage i Bergen vet godt hva som er lov og ikke lov. — For noen kan bli lei seg eller få vondt, forklarer de.

I halvannet år har barnehagen brukt programmet Steg for steg, som skal lære barna sosial kompetanse og forebygge mobbing. De er en av mange barnehager og skoler som bruker dette eller andre antimobbeprogram. Programmet kan brukes av barn helt ned i ettårsalderen.

Femåringene har Steg for steg-samling og sitter i en halvsirkel rundt fagarbeider Astrid Andersen. Hun holder opp en plakat som viser Simon og Nina ved klatrestativet. Simon har falt ned og er lei seg.

— Hvordan tror dere Simon føler seg, spør Astrid.

— Han har vondt, sier Sia.

— Hvordan kan dere se at Simon har det vondt?

— Han gråter og er lei seg, sier Benjamin.

Barna skal så komme med forslag til hvordan Nina kan trøste Simon.

— Det er svært viktig å være i forkant, klare å forebygge mobbing. Vi snakker mye med barna og lærer dem hvordan de skal være mot hverandre. Det de lærer i dette programmet bruker vi aktivt i andre situasjoner, blant annet når to barn vil ha samme leke eller når noen ikke vil ha andre med i leken. Vi oppdrar barna til å bli ansvarlige for egne følelser og å gi beskjed når de selv eller andre blir plaget, sier styrer Elin Vik i Ladegården barnehage.