Fiskaa startet sitt innlegg med å følge opp partileder Kristin Halvorsens gjennomgang av SVs seirer i regjeringen, og understreket at det er SVs inntreden i regjeringskontorene som er det store nye med det rød-grønne prosjektet.

— Det er SV som representerer fornyingen og håpet. Det er et stort ansvar, sa Fiskaa.

— Vi skal være fornøyde med det vi har fått til, men vi er utålmodige og vil videre, la hun til.

Fiskaa, som tilhører partiets venstrefløy, benyttet anledningen til å mane forsamlingen til kamp mot EUs tjenestedirektiv.

— Dette kan bli det største angrepet på hele den norske velferdsmodellen, sa Fiskaa, og advarte mot å hastebehandle norsk implementering av direktivet.

Fiskaa kniver med statssekretær Bård Vegar Solhjell om nestledervervet i partiet.