Les også: — Dropp leksene med loven i hånd

— Vi vil ikke kutte ut hjemmelekser i den norske skolen. Elevene har behov for å trene på selvstendig arbeid, sier Bård Vegar Solhjell (SV) til Aftenposten.no.

Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde i Hordaland foreslår overfor Bergens Tidende å avskaffe hjemmelekser i norske skoler, fordi hun mener elevene bør lære på skolen og ikke i hjemmet. Lunde er tidligere parlamentarisk leder for SV på Stortinget.

- Bør foregå på skolen Lunde støtter seg på nederlandsk forskning, som viser at hjemmelekser bidrar til å øke forskjellene i skolen. Skolene legger for mye av ansvaret for læringen på elever og foreldre, sier hun.

— Læringsarbeidet skal foregå på skolen. Elevene skal ha fri når de går hjem, sier utdanningsdirektøren.

Hun mener dagens leksesystem er gammeldags, og påpeker at det ikke er noen hjemmel i norsk lov for å pålegge elevene å gjøre hjemmelekser.

- Et kjempeproblem Utspillet til partifellen Lunde får Solhjell til å reagere. Han ønsker ikke å avskaffe leksesystemet, men vil heller sørge for at elevene får bedre hjelp til å løse leksene på skolen.

— Mange får for lite hjelp av foreldre, av forskjellige grunner. Det kan være at foreldrene ikke har mulighet til å hjelpe dem, og det er et kjempeproblem, sier Solhjell til Aftenposten.no.

Dette problemet ønsker kunnskapsministeren å løse ved å innføre et bredt leksehjelpstilbud på skolen. I løpet av neste stortingsperiode har SV som mål å bygge ut et slikt tilbud for 1. til 4.-klasse, innenfor rammene av skolefritidsordningen (SFO). Etter hvert skal leksehjelpen også kommer høyere klassetrinn til gode.

— For å bli god, må man ha en god trener og et godt treningspparat. Det er ikke rart at elever som får dårlig hjelp hjemme, får lite utbytte av leksene, sier Solhjell.

- Elevene må trene Bør man avskaffe hjemmelekser i skolen?

— Svaret på det er nei. Det skal være lov med lekser og hjemmearbeid, og man bør ha noe arbeid utenfor skoledagen. Hvis du skal bli god i noe, må du trene, sier Solhjell.

Et slikt tilbud vil kunne jevne ut forskjellene mellom foreldrenes mulighet til å gi barnas leksehjelp, mener han. Samtidig krever han at lærerne blir flinkere til å sjekke om elevene har gjort leksene. Det skaper et positivt press, mener kunnskapsministeren.

Han mener hjemmeleksene gir elevene verdifull erfaring med selvstendig arbeid, og peker på at dette kan bli en viktig egenskap senere i livet.

- For mye lekser

Helga Hjetland, leder i Utdanningsforbundet, mener at mye kan gjøres for å bedre hverdagen til norske elever. Hun synes norske elever har alt for mye å gjøre etter skoletid, og ber foreldrene ta mer ansvar for elevenes hverdag.

— Det er veldig mange som får alt for mye lekser, og jeg vil oppfordre foreldre til å snakke med barna deres, og følge litt med på arbeidsmengden, sier hun til Aftenposten.no.

Hun mener det bør være hver enkelt lærers ansvar å avgjøre om elevene skal ha hjemmelekser, ut fra hvordan skoledagen har vært.

— Det er lærerne som bør få vurdere om, hvordan og når elevene skal få hjemmelekser. Samtidig må lærerne vurdere hvilke elever som tåler den ekstra belastningen, og det krever en pedagogisk analyse av hver elev, mener Gjetland.

- Styres best med forstand

Hjetland mener debatten om hva lovverket tillater er en avsporing.

— Det finnes ingen regel som sier at lærerne skal gi elevene hjemmelekser, men jeg synes ikke det har noe med saken å gjøre. Læringsarbeidet styres langt bedre med forstand enn med lover og regler, sier Hjetland til Aftenposten.no.

Hun får støtte av Håvard Vederhus, leder av Elevorganisasjonen. Han synes det er flaut at utdanningsdirektøren påstår at det ikke finnes regler for at elever skal gjøre hjemmearbeid.

— Dette er rett og slett uvitenhet av Lunde, og det vitner om fravær av juridisk kompetanse. Det står heller ikke noe sted at elevene skal følge med i timen, men det er slik det fungerer i praksis, påpeker Vederhus.

- Går ut over ordenskarakteren Landsstyret til Elevorganisasjonen har ikke tatt stilling til om de ønsker lekser i den norske skolen eller ikke. Uansett er ikke tiden moden for det, mener Vederhus.

— Skal man fjerne leksene, må man legge opp til en skole som baserer seg på det. Elevene kan ikke la være å gjøre lekser i dag. Det ville gått kraftig ut over orden- og adferdskarakteren, poengterer han.

Vederhus er redd for at Lundes utspill gjør at enkelte elever nekter å gjøre hjemmeleksene. Det har de ingen nytte av, mener han.

— Det er ikke i elevenes interesse å slutte med lekser. Det hadde ført til kaos i Hordaland-skolene. Hvor stort læringsutbytte hadde de fått av det, spør Vederhus.

Leksefri skole? Si din mening.

SCANPIX
Høvik, Tor