• Et desperat utfall i valginnspurten. Slik karakteriserer Kristin Halvorsen Bondeviks utspill mot SV.

SV-lederen mener sentrums statsministerkandidat henfaller til ren Unge Høyre-retorikk i sin iver etter å angripe SV.

— Men Bondevik burde roe seg ned og lese partiprogrammet vårt før han går til frontalangrep.

— SV kan selvsagt ikke gjennomføre sekstimersdagen over natten om vi skulle komme i regjeringsposisjon. Men vi kan gi en retning på hva vi ønsker.

— Det er stor mangel på arbeidskraft i omsorgssektoren. Mange ansatte føler seg hardt presset av ekstravakter og overtid og orker ikke stå på i full jobb eller til nådd pensjonsalder. Vi må gi dem arbeidsvilkår som gjør at de kan stå på like til de er 67 år om de ønsker det. Kortere arbeidsdag er et virkemiddel vi må være villige til å bruke, poengterer Halvorsen.

Både statsminister Jens Stoltenberg og næringsminister Grete Knudsen understreker at det er opp til partene i arbeidslivet å regulere arbeidstiden.