• Det mest alvorlige ved hverdagsrasismen i Norge er den tause majoritet som stilltiende aksepterer krenkende utsagn mot mennesker med en annen etnisk bakgrunn.

ATLE ANDERSSON atle.andersson@bt.no

Daglig leder Manuela Ramin-Osmundsen ved Senter mot etnisk diskriminering etterlyser større mot blant folk flest til å si ifra eller gripe inn når de overhører utsagn eller er vitne til rasistisk motiverte handlinger, enten det er på bussen, arbeidsplassen eller andre møteplasser.

Ytringsfrihet? Mange forsvarer rasistenes rett til å fremme stigmatiserende og hatefulle synspunkter med henvisning til ytringsfriheten. Men Manuela Ramin-Osmundsen mener det finnes en grense for hva samfunnet kan og bør tillate av ytringer med rasistisk innhold:

– På internett og gjennom musikk spres direkte oppfordringer til drap og vold mot bestemte grupper. Ønsker vi virkelig at noen mennesker skal ha lov til å krenke bestemte grupper eller minoriteter med søppel og trusler i ytringsfrihetens navn, spør lederen ved Senter mot etnisk diskriminering.

«En nigger mindre» Manuela Ramin-Osmundsen synes det er bra at statsråder og andre politikere nå er kommet på banen og snakker om etnisk diskriminering i det norske samfunnet.

– Likevel er det forstemmende at det måtte et mulig rasistisk motivert drap til før dette problemet ble heist opp som tema i den offentlige debatt, sier hun.

Refs til Norge Norske myndigheter fikk i fjor på pukkelen av Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI). I sin rapport kritiserer kommisjonen Norge for et svakt lovverk, svak håndhevelse av lovene og manglende forståelse for hva et flerkulturelt samfunn innebærer.

Men ECRI er også kritisk og «spesielt bekymret» over at flertallet av klager på rasisme og diskriminering aldri blir fulgt opp av politiet i Norge.

Nå setter både ECRI og Manuela Ramin-Osmundsen sin lit til det offentlige utvalget som skal vurdere en ny lov mot etnisk diskriminering. Jusprofessor Gudrun Holgersen ved Universitetet i Bergen leder utvalget som etter planen skal legge frem sin innstilling i september i år.