– Jeg er redd for at hvis det innføres delt bosted som norm, vil det føre til at noen foreldre vil stå på kravene fordi det er normen, uavhengig av om det er best for barna, sier Ulvund til Aftenposten.

Også psykolog Katrin Koch og Gry Mette Dalseng Haugen, forsker ved Norsk senter for barneforskning ved NTNU, er skeptiske til at delt bosted etableres som normalen i en ny barnelov. De understreker at barn er forskjellige og derfor avhengige av ulike løsninger etter et samlivsbrudd.

– Vi vet ikke hva slags sosial eksperiment man setter i gang ved å flytte barn fra sted til sted med en ukes mellomrom. Barn vil kanskje ikke vise tegn på mistrivsel der og da, barn er tilpasningsdyktige, men reaksjoner kan komme senere, sier Koch.

Hun har fungert som sakkyndig i en rekke familiesaker som har vært behandlet av domstolene, og forteller om en kraftig økning i antall saker som ender i retten av årsaker knyttet til delt bosted. Ofte er det en av foreldrene som ønsker å oppheve en avtale om delt bosted av hensyn til barna.

I løpet av de siste årene har det vært en markant økning i andelen foreldre som velger å dele omsorgen for barna etter samlivsbrudd. Flere politikere har tatt til orde for å få delt bosted etablert som normalen i en ny barnelov.