• Det er grotesk at debatten om velferdsstaten handler om hvorvidt en arbeidstaker skal få 100 eller 90 prosent lønn ved sykdom, mener NHH-professor Terje Hansen (bildet).

Trine Eilertsen

— Er man syk en kort periode, kommer man svært gunstig ut i Norge. Blir man derimot så syk at man må gå ut av arbeidsmarkedet for godt, ender det med økonomisk katastrofe, sier Terje Hansen, som savner en mer nyansert debatt om hvordan vi behandler syke arbeidstakere i Norge.

— Det er selvsagt uheldig for en arbeidstaker å måtte være borte fra jobben i lengre perioder. Men det er ingen katastrofe, selv ikke med 90 prosent lønn, mener Hansen. Debatten om hvorvidt arbeidsføre mennesker skal få en lønnsreduksjon på ti prosent når de er borte fra jobben, stiller andre, virkelig svake grupper helt i skyggen, etter professorens mening.

Glemmer de unge, uføre Hansen mener debatten om velferdsstaten, og hvordan vi behandler arbeidstakere som blir syke, er fullstendig ute av fokus. Han bruker eksempelet med den uføre 27-åringen som illustrasjon.

— Har han ikke tjent opp pensjonsrettigheter - og det er det mange 27-åringer som ikke har - er han låst som minstepensjonist resten av livet. I dag betyr det at han skal leve på 92.000 kroner i året. Det må da være mer hjerterått enn at en arbeidstaker får en mindre reduksjon i lønnen under en sykdomsperiode, mener Hansen.

Han viser også til at en person med en inntekt på 250.000 kroner og opptjente pensjonsrettigheter, går ned til under det halve i inntekt hvis han eller hun må gå over på uføretrygd. Eksempelet gjelder dersom personens ektefelle har en viss arbeidsinntekt. - Det er egenandeler på et helt annet nivå enn det er snakk om i sykelønnsdebatten, slår han fast.

Hansen avviser fullstendig at det her blir snakk om å sette svake grupper opp mot hverandre.

— Det er snakk om prioriteringer. De ordningene som finnes for unge uføre og andre som er utenfor arbeidsmarkedet illustrerer tydelig hvem som tilhører den svake gruppen her, mener Hansen.

Debatt om velferdsstaten Nå savner Hansen en debatt om hva velferdsstaten skal gjøre for oss.

— Det er velferdsstatens oppgave å sikre oss mot de store ulykkene i livet. Det må da være en større ulykke å måtte forlate arbeidslivet, enn det er for normale arbeidstakere å gå fra 100 til 90 prosent lønn i en sykdomsperiode, mener Hansen.