Terrortiltalte Anders Behring Breivik hevder han ikke ønsker å innføre et ondskapsfullt terrorregime i Norge og Europa. Forrige tirsdag la han i retten ut om det han omtaler som sine to idealsamfunn.

— Dagens mest vellykkede nasjoner er Japan og Sør-Korea, som har prioritert økonomisk og etnisk proteksjonisme. Denne modellen er i dag den mest perfekte av alle politiske modeller, sa Breivik i sin frie forklaring.

Vladimir Tikhonov, professor i Øst-Asia-studier ved Universitetet i Oslo og ekspert på Sør-Korea, er ikke overrasket over at Breivik drar frem nettopp disse to landene.

— Både Japan og Sør-Korea er veldig konservative, sammenlignet med europeiske land. De ble begge tidlig allierte av USA, og amerikanerne har beskyttet deres innenrikske reaksjonære og konservative krefter, sier Tikhonov.

Segregering og diskriminering

Tikhonov sier Japan, og spesielt Sør-Korea, har ført en svært restriktiv innvandringspolitikk, basert på segregering og diskriminering av utlendinger.

— Innvandringspolitikken er blitt litt myket opp det siste tiåret. For eksempel brukte sørkoreanske politikere uttrykk som «homogen nasjon». Likevel er det fortsatt veldig liten lovlig arbeidsinnvandring til Sør-Korea. Innvandringspolitikken er hundre ganger verre enn i Europa, når det gjelder å gi utlendinger muligheten til å bo og jobbe landet, sier Tikhonov.

Han beskriver det sørkoreanske samfunnet som militarisert, delvis grunnet den evigvarende konflikten med Nord-Korea.

— Hvis du ikke har vært i militæret, kan det være vanskelig å oppnå visse posisjoner. Sør-Korea har også en rekke autoritære lover, som for eksempel at du kan bli arrestert hvis du tar kontakt med noen i Nord-Korea, sier Tikhonov, som mener Japan har færre autoritære trekk enn sørkoreanerne.

Vanskelig for kvinner

Paul Midford, professor i statsvitenskap og leder for NTNUs Japan-program, er ikke helt enig i at Japan fører en streng innvandringspolitikk.

— Japan er åpne for ingeniører og folk med penger eller etterspurt kompetanse. Men det er ikke så mange som ønsker å innvandre til Japan. For å lykkes der må du selv være villig til å sette deg inn i kulturen og språket, og det er det kanskje ikke så mange som vil. Men jeg opplever at japanerne er imøtekommende og hjelpsomme mot nyankomne utlendinger, sier Midford, som selv har bodd i Japan i flere perioder.

— Derfor tar Breivik feil når han sier at Japan er opptatt av å ivareta sin homogene kultur, sier NTNU-professoren.

Breivik fremhever Japan og Sør-Korea som gode land å bo i, fordi kvinner er underordnet mannen i yrkeslivet. Det er delvis riktig, ifølge Midford.

— Det er vanskelig for kvinner å kombinere karriere og familieliv. Det finnes en lov som sier at kvinner kan ta foreldrepermisjon, men i realiteten er det vanskelig. Bedriftene er ikke blitt tvunget til å følge opp, og mange kolleger kan anse kvinnen som egoistisk hvis hun ytret ønske om å ta mammapermisjon, sier Midford.

Forbudt å være sosialdemokrat

Velferdssystemet og trygdeordningene er dårlig utbygget i begge av Breiviks drømmeland, spesielt i Sør-Korea. Breivik har selv uttalt at han er imot offentlige trygdesystemer, og hevder han aldri har mottatt en krone fra staten.

— Sør-Korea har et politisk system hvor de største partiene er høyreorientert og konservative. Venstreliberalere, sosialister og sosialdemokrater er veldig marginalisert i forhold til vestlige land, og arbeiderne har liten eller ingen politisk innflytelse, sier UiO-professor Tikhonov.

— Under militærdiktaturet som varte frem til 1987, var det forbudt å stifte sosialistiske eller sosialdemokratiske partier. Helt frem til 90-tallet var det forbudt å stifte partier med slike navn. Derfor har disse partiene i nyere tid slitt med å få fotfeste i den etablerte politikken, sier Tikhonov.

Det første sosialdemokratiske partiet ble stiftet for 12 år siden. Det påvirker samfunnet i stor grad.

— Uten arbeiderpartier får man et sosialdarwinistisk samfunn med dårlige velferdsordninger. For eksempel er det svært høye egenandeler i helsevesenet, og mange dør fordi de ikke har råd til behandling., sier Tikhonov, som selv er medlem av et lite sosialistisk parti i Sør-Korea.

— Det er vel et slikt samfunn fascister som Breivik ønsker seg i Norge og Europa.

Velferdssystemet i Japan er litt bedre utbygget.

— I Japan fantes det til dels sterke sosialistiske krefter de første tiårene etter annen verdenskrig, noe som har bidratt til at landet har et mer sjenerøst velferdssystem enn for eksempel USA. Alle har helseforsikring, som også dekker tannbehandling - i motsetning til her i Norge, sier Paul Midford ved NTNU.

Ulykkelig befolkning

Japanerne og sørkoreanerne er to av verdens mest ulykkelige folkeslag. På FNs oversikt over selvmordsrater troner tidligere sovjetiske land, tett etterfulgt av Sør-Korea og Japan.

— Mange japanerne er misfornøyd med tilværelsen, og kanskje i ennå større grad enn det FNs oversikt viser. Dette skyldes nok at landet har vært i økonomisk stagnasjon siden Asia-boblen sprakk på 90-tallet, sier Midford.

Professor Tikhonov mener det er åpenbare årsaker til at så mange sørkoreanere velger å ta sitt eget liv.

— Man får bare arbeidsledighetstrygd i maksimalt ti måneder, og mange går sultne i dagevis før de velger å begå selvmord. I tillegg har både Japan og Sør-Korea til dels strenge æreskodekser, hvor det gjelder å ikke miste ansikt, sier han.

VANLIG SYN: Japanere er kjent for å være litt ekstra bekymret for å bli smittet av sykdom.
Reuters