Den tidligere landbruksministeren mener den rødgrønne regjeringens første innspill i forhandlingene, som ble presentert for den utvidede utenrikskomiteen på Stortinget onsdag, bare er en forlengelse av den forrige regjeringens forslag om kutt i importvernet.

– Nå har den nye regjeringen varslet at de regner på hvordan reduksjonene i markedsinntekter til landbruket kan erstattes gjennom økte overføringer gjennom arealstøtte. Kvalifisert gjetning fra min side er at de fort må finne fram til en 2-3 nye milliarder, skal de kompensere så det monner, sier Sponheim til NTB.

Ikke bedre

Etter det NTB og andre medier erfarer, innebærer det rødgrønne innspillet onsdag et kutt på rundt 30 prosent i den interne produksjonsstøtten til landbruket.

Innspillet er til Norges allierte i den såkalte G10-gruppen, som nå er i ferd med å samle seg om et felles innspill til de andre landene i WTO-forhandlingene.

Sponheim konstaterer at situasjonen for norske bønder ikke er blitt bedre med det rødgrønne innspillet, som han for øvrig støtter.

– Alle bevegelser og innrømmelser som nå skjer i WTO, fører til alvorlige endringer i landbruket og norsk landbrukspolitikk, sier Sponheim.

– Ingen gevinster

Det er en erkjennelse også landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) deler.

– Det er helt åpenbart at vi snakker om alvorlige ting. Vi har ingen gevinster å hente innen landbruksforhandlingene, sier Riis-Johansen til NTB.

Samtidig sier han at det rødgrønne innspillet onsdag ikke er like dramatisk som det G10-forslaget Sponheims regjering stilte seg bak, et gjennomsnittlig kutt i importvernet på 45 prosent.

Landbruksministeren sto torsdag på talelista under debatten om regjeringserklæringen i Stortinget, for blant annet å orientere om WTO. Der var budskapet at regjeringen vil sikre levedyktige kår for bøndene også etter en eventuell WTO-avtale.

Handlingsrom

– Jeg er opptatt av å ha to tanker i hodet på en gang. Det ene er å etablere et handlingsrom for å klare og beholde et levende landbruk. Det neste er faktisk å bruke det handlingsrommet. Den politiske prosessen i etterkant av en eventuell WTO-avtale vil bli veldig viktig, sier Riis-Johansen.

Riis-Johansen er opptatt av at Norge nå må få inn formuleringer i avtaleverket som sikrer dette handlingsrommet, blant annet gjennom gode definisjoner av såkalte sensitive produkter.

– Omfanget av sensitive produkter kan gjøre tollkuttene håndterbare. Ikke smertefrie, men håndterbare, sier landbruksministeren.

– Sp er uærlige

Også Sponheim tror det er mulig for Norge å skaffe seg et handlingsrom.

– Et minimumskrav til den nye regjeringen må være at man greier å opprettholde så mange sensitive produkter at all grovfor— og beitearealbruk i Norge blir skjermet gjennom effektive tollsatser, sier Sponheim.

Han mener samtidig at Senterpartiet er uærlige i sin retorikk rundt forhandlingene.

– Det er ikke mer enn 14 dager siden Sp-leder Åslaug Haga sto på TV og sa at Norges innrømmelser i WTO var en siste hilsen til bygde-Norge fra Venstre og KrF, og nå kommer de med akkurat det samme som sin første hilsen. Da driver de dobbeltkommunikasjon og jeg kaller det uærlighet, sier Sponheim.