I dag skriver Bergens Tidende at regjeringen foreslår å forby snusbruk for alle elever på videregående skoler. Det omfatter også lærere som er inne på skolens område i skoletiden.

— I praksis betyr dette en yrkesnekt for tobakksbrukende ansatte. Det er helt absurd at en lærer ikke kan sitte på lærerrommet etter at elevene har dratt hjem og ta seg en snus, sier Paul Joakim Sandøy, leder i Unge Høyre.

— Dette går langt

Han mener tilhengerne av loven argumenterer med at lærere er forbilder.

— Men hvor kule tror de egentlig at elevene synes læreren er? Min erfaring er tvert imot at den beste måten å få elever til å slutte er en mattelærer med en diger pris i overleppen, sier Sandøy.

REAGERER: Paul Joakim Sandøy, leder i Unge Høyre

Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) synes også regjeringens strekker strikken langt når det gjelder lærerne.

— De går langt når en nekter dem å ta en snus på lærerværelset, sier Lund.

Han understreker at det er mange bruker snus som en flukt fra sigarettene.

— Å hindre dem i bruke snus kan føre til tilbakefall, slik at de begynner å røyke igjen. Dette må veies opp mot lærerne som rollemodeller. Men jeg regner ikke med at legger innpå snus i klasserommet, sier Lund.

- Skader ikke andre

Utdanningsforbundet i Hordaland mener regjeringen går for langt.

— Vi ser på dette som et ønske om strengere regler i et helsepolitisk perspektiv. Da mener vi at dette er til for å hindre at dårligere vaner får utvikle seg hos ungdommen. Da kan man ikke bruke samme argumentasjon til lærerne som elevene. Derfor stiller vi spørsmål ved om det er nødvendig med et slikt forbud, sier Turid Strømmen, leder for videregående opplæring i Utdanningsforbundet i Hordaland.

Hun understreker også at de må se på dette i forhold til Arbeidsmiljøloven.

— Vi vet at hvis en lærer snuser på lærerrommet så skader han ikke andre enn seg selv. Som profesjonelle forbildene vil vi uansett ikke bruke røyk eller snus i kontakt med elevene, sier Strømmen.

- Som kriminelle barn

Unge Høyre får støtte av både AUF og Sosialistisk Ungdom, som heller ikke liker forslaget om tobakksfrie skoler.

— Vi vet at snus er mye mindre farlig, og det er bra at færre røyker og går over til å snuse. Likevel fortsetter helsedepartementet å gå til krig mot snuserne, sier Sandøy.

Han understreket at mange videregående elever er over 18 år.

— Den nye loven legger opp til at de skal behandles som kriminelle barn, sammen med de tobakksbrukende lærerne sine, sier Sandøy.

Tobakkshat

— Vi opplever ofte et blindt tobakkshat når vi diskuterer dette temaet. Vi opplever en bombastisk og ensidig informasjon, der man ikke får frem den store risikoforskjellen. Av og til må man se at dette er to ulike produkter med veldig ulik skadeevne, sier Lund.

Han har forsket på røykeatferd i 20 år og understreker at det er bred enighet om at snus har minst 90 prosent mindre skadepotensial enn tobakk.

— Fordi det er snakk om unge mennesker, så synes jeg at dette er et fornuftig forslag. Vi vet at blant dem som begynner å snuse er det en del som aldri ville ha begynt å røyke. Og vi vet at kreftfaren øker jo tidligere en begynner med snus, sier Lund.

Synspunkter? Si din mening her.