— I kveld klokken 18.00 vil de første navnene bli offentliggjort på nettstedet www.politi.no. Samtidig vil det bli sendt ut en pressemelding med navn, alder og bostedskommune til den enkelte omkomne.

Det forteller visepolitimester Sveinung Sponheim på en pressekonferanse på Grønland i Oslo tirsdag ettermiddag.

Politiet vil hver dag framoversende ut en slik melding klokka 18.00.

— Identifiseringsarbeideiet pågår for fullt. Noen navn er klare, og det er satt i sving varsling av pårørende. Pårørende skal kontaktes av lokalt politi, forteller Sponheim.

Han sier at politiet har stor forståelse for utålmodighet i forhold til offentliggjøringen av navnene.

— Men det er viktig at det skjer på en så betryggende måte som overhodet mulig.

Omfattende søk

Politiet orienterte også om letearbeidet etter de savnede på Utøya.

— Omfattende pågående arbeid på Utøya. 30 politifolk foretar finsøk, og det oregår også et omfattende søk med avanserte hjelpemidlene i vannet. Det skal ikke være noe ugjort i denne saken for å finne de savnede, sier stabssjef Johan Fredriksen.

På spørsmål om sikkerhet understreker han at politiet ikke sitter med noen opplysninger som tilsier at det ikke er trygt å oppholde seg i Oslo sentrum.

- Uverdig

Politiet reagerer på enkelte politiske utspill i forbindelse med Utøya. Stabssjef Johan Fredriksen reagerer på oppmerksomheten rundt spørsmålet om politihelikopteret.

— Det er uverdig å bringe politikk inn i en slik situasjon vi står i. Vi synes det er uverdig å la dette bli en debatt om ressursspørsmål og politihelikoptre.

— Vi tåler å bli sett i kortene, men innenfor politiuniformen er det også et menneske av kjøtt og blod, sa Fredriksen.

Fredriksen skryter derimot av publikums markering i går. Over 200 000 mennesker deltok i Oslo, noe som er den største markeringen i hovedstaden noensinne.

— Til slutt vil jeg si genertelt at saken totalt sett er en stor belastning for alle. I går berømmet vi publikum for den innsatsen og motet. Jeg gjentar dette og takker for den verdighet som preget gårsdagens arrangement i Oslo.

Bekrefter Breiviks påstand

På spørsmål om siktede Anders Behring Breiviks psykiske helse, svarer politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby at det jobbes med å oppnevne to rettspsykiatere.

— Vil vil være forsiktig med å spekulere før de har konkludert, sier Hjort Kraby.

Kraby bekrefter at Behring Breiviks påstand om at det finnes ytterligere terrorceller er en del av politiets etterforskning.

Politiadvokaten sier videre at politiet fortsatt etterforsker om Behring Breivik var alene om terrroangrepene.