— Vi så veldig snart at skadene var omfattende og kompliserte. Det var brukt både pistol og automatvåpen, og i hvert fall tre forskjellige typer ammunisjon. Det var veldig spesielle skader.

Det fortalte avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Torleiv Ole Rognum, i retten fredag formiddag, før han la frem de første obduksjonsrapportene.

Rognum sa at de spesielle skuddskadene gjorde rettsmedisinernes arbeid vanskelig, og de måtte bruke en rekke teknikker - blant annet CT-skanning og 3D-animasjoner - for å få oversikt over splinter og indre skader hos ofrene.

Han sa også at de fleste døde momentant.

— Ofrene ble truffet av ett til åtte skudd, de fleste var truffet av to til tre skudd. De aller fleste ble truffet i hode og nakke. Noen av ofrene dødeikke momentant, der skadene har gitt opphav til store blødninger kan de ha levd en stund. Men store blodtap fører til at man svimer av, sa Rognum.

Over 100 deltok

I retten fredag skal rettsmedisinerne på nøkternt vis gjennomgå skader og dødsårsak for de ni første ofrene på Utøya. Det er ventet at hele neste uke vil gå med til tilsvarende presentasjon for de øvrige som ble drept på øyen.

Det blir ikke vist bilder av døde personer i retten. Rognum bruker i stedet en dukke for å demonstrere skuddskadene.

Rognum redegjorde i retten for det utfordrende arbeidet, og fortalte at det første problemet var små lokaler og mangel på kjølekapasitet. Allerede natt til lørdag ble mobile kjøleenheter plassert både på rettsmedisinsk instituttet og på Utvika.

— De avdøde ble fraktet på en verdig måte, én og én i begravelsesbiler, fra Utvika til rettsmedisinsk institutt. Mer enn 100 personer var engasjert i arbeidet, mange avbrøt ferien for å hjelpe til, sa Rognum.

Det ble opprettet flere obduksjonslag og lokaler måttes lånes fra andre avdelinger. I arbeidet med å undersøke de avdøde fra Utøya, og logistikken dette medførte, deltok rettsmedisinere, tannleger, IT-eksperter, sikkerhetsvakter, begravelsesbyrå og informasjonsfolk.

— Vi ble ferdige på seks dager. Én uke etter terrorangrepet kunne de avdøde sendes hjem, sa avdelingsdirektøren.

Uoversiktlig situasjon

Politioverbetjent i Kripos, Gøran Dyvesveen, vitnet også i retten fredag. Han fortalte om åstedsundersøkelsene, som startet tidlig lørdag 23. juli. Kriminalteknikerne gikk da rundt på øyen sammen med den lokale innsatslederen, Håvard Gåsbakk, som hadde vært med på pågripelsen.

— I løpet av natten var de døde tildekket med tepper. Vi gikk rundt hele øyen for å få et inntrykk av hvordan situasjonen var, og hvor mange døde det var - for det var ikke sikkert på det tidspunktet, sa Dyvesveen.

Da åstedsundersøkelsene begynte lørdag morgen var 58 av de 69 ofrene fortsatt på Utøya.

Ti av de døde hadde i løpet av kvelden 22. juli blitt bragt til land, mens én var sendt til sykehus. Denne personen døde av skadene dagen etter.