Ttre av fem innvandrere kommer fra land der kristendommen er størst, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

— Vi har til nå antatt at omkring 40 prosent av innvandrerne kommer fra land som vi definerer som kristne. Nå viser det seg at det er nesten 60 prosent. Det betyr jo at de kristne innvandrerne har en dominerende posisjon i forhold til de andre religiøse gruppene, sier generalsekretær Erik Høidahl i Kristent Interkulturelt Arbeid (Kia) til Vårt Land.

Kia har benyttet SSBs tall til å kartlegge den religiøse bakgrunnen til innvandrere som kommer til Norge. Barn som blir født av innvandrere, er ikke tatt med i statistikken.

Ifølge tallene er det 422.595 innvandrere i Norge. 250.030 av dem er fra land der kristendommen er den største religionen. 119.662 innvandrere kommer fra land der islam er mest utbredt, 28.942 fra land hvor buddhismen er størst og 7.224 fra land der hinduismen er den største religionen.

Kia har også sett på hvor de kristne kommer fra. Polen er i særklasse størst, mens Etiopia er det landet i Afrika som sender flest kristne til Norge. I Asia er det Filippinene som er størst.

Høidahl reagerer med bakgrunn i disse tallene på tendensen til å sette likhetstegn mellom innvandrere og muslimer.

— Nå har vi vel en gang for alle slått hull på den myten. Det er kommet mange innvandrere fra muslimske land, men disse er i et klart mindretall, sier han.