I en artikkel publisert i det britiske bladet Biology Letters hevder en gruppe forskere fra universitetet i Bristol at jordens dyr har utviklet seg av helt andre årsaker enn hva Charles Darwin hevder i sin evolusjonsteori, skriver BBC News.

Forskerne mener at tilgang på «leverom» har gjort det mulig for artene å utvikle seg og spesialisere seg, skriver Aftenposten.no.

Darwin mente at evolusjonen skjedde som et resultat av konkurranse, der de dyrene med de beste overlevelses— og tilpasningsevnene var de som også hadde størst sjanse til å føre generasjonene videre.

Konkurranse har ikke spilt en stor rolle i de overordnede evolusjonsmønstrene Professor Mike Benton

Den nye rapporten, som er ført i pennen av doktorgradsstudenten Sarda Sahney og en gruppe kolleger ved Bristol-universitetet, baserer konklusjonen sin på funn fra fossiler.

Bruker fugler som eksempel Ved å studere amfibier, krypdyr, pattedyr og fugler mener forskerne at artene har utviklet seg i takt med at det har dukket opp nye muligheter for å utfolde seg. Ett eksempel er fuglene: Da de utviklet evnen til å fly, fantes det plutselig helt nye områder å spre seg til, noe som påvirket artenes utvikling.

Et annet eksempel er hvordan pattedyrene fikk helt nye vilkår da dinosaurene døde ut.

— Konkurranse har ikke spilt en stor rolle i de overordnede evolusjonsmønstrene, sier Mike Benton, professor ved universitetet og en av medforfatterne av artikkelen.

Og legger til:

— For eksempel klarte ikke pattedyrene å utkonkurrere de dominerende krypdyrene mens de levde side om side med dinonsaurene i 60 millioner år. Men da dinosaurene ble utryddet, fylte pattedyrene raskt opp de ledige nisjene de etterlot seg. Nå er det pattedyrene som dominerer på landjorden.

Dersom reptilene ikke hadde vært konkurransemessig overlegne pattedyrene, hvorfor spredte da pattedyrene seg først etter at de store krypdyrene ble utryddet? Professor Stephen Stearns

Utfordrer funnene Men forskerne i Bristol møter motbør, blant annet fra evolusjonsbiolgen Stephen Stearns, som er professor ved Yale-universitetet i USA. Til BBC News sier han at han synes rapporten er interessant men at konklusjonene er «problematiske».

— Dersom reptilene ikke hadde vært konkurransemessig overlegne pattedyrene, hvorfor spredte da pattedyrene seg først etter at de store krypdyrene ble utryddet?

Og, sier han:

— Hvorfor skal en art spre seg til nye økologiske områder dersom det ikke er for å unngå konkurranse fra de artene som befinner seg i det området de allerede er i?

Evolusjonsteorien anses som en av de viktigste vitenskapelige oppdagelsene menneskeheten har stått for. I fjor ble Darwins 200-årsdag markert over hele verden. Samme år var det 150 år siden hans hovedverk, «Om artenes opprinnelse», ble utgitt for første gang.

30 prosent tror ikke på Darwin Men det er fortsatt mange som stiller seg imot evolusjonsteorien. De mest høylytte av disse er konservative kristne amerikanere, som fastholder Bibelens ord om at jorden og alle dens skapninger ble skapt av Gud for 6000 år siden.

I USA har det lenge vært en opphetet debatt om evolusjonsteoriens plass i skolen, og om den skal sidestilles med såkalt «kreasjonisme» eller «intelligent design». I flere delstater har debatten blitt tatt til retten.

Blant annet har undervisningsmyndighetene i delstaten Kentucky erstattet ordet «evolusjon» med «forandring over tid» i skolebøkene .

Så mange som en tredjedel av amerikanerne mener at Darwins evolusjonsteori ikke er støttet av vitenskapelige bevis, ifølge en meningsmåling utført av Gallup i 2001 .

Er forskerne inne på noe? Delta i evolusjonsdebatten her!