• Det er naturlig at statsministeren tar et oppgjør med de tendenser til korrupsjon som vi ser i norsk næringsliv. Talenes tale viser at vi ligger dårligst an i klassen blant de nordiske landene, sier Frank Aarebrot.

Professoren og mediasynseren synes ikke det er spesielt oppsiktsvekkende at statsministeren retter kritikken spesielt mot de to rederiene Odfjell og Stolt-Nilsen.

— Det gjelder jo forhold hvor det foreligger rettskraftige dommer, sier han.