I en rapport som ble offentliggjort mandag, har tre forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress undersøkt i hvilken grad norske sykehus oppdager barnemishandling.

I alt 70 saker fra hele landet ble registrert som mulige mishandlingssaker i løpet av et år. Av 42 som ikke var mistenkte barnemishandlingssaker fra før, ble 23 tilfeller meldt til barnevernet og 12 til politiet.

— Den vanligste årsaken til at det ble startet utredning for fysisk barnemishandling, var mistanke om påført hodeskade, står det i rapporten.

I rapporten konkluderer forskerne med at en rekke tiltak bør settes i verk.

— Med bakgrunn i rapporten tror jeg fortsatt ikke at sykehusene fanger opp tilfeller av barnemishandling godt nok. Når de først har fått mistanke, er de gode på å utrede, men jeg tror fortsatt tilfeller blir oversett, sier forsker og barnelege Mia Myhre til VG Nett.

Barna som ble undersøkt var mellom en uke gamle og 14 år. Blant de nye tilfellene som ble oppdaget på sykehusene gjennom undersøkelsene, var barna vesentlig yngre, 70 prosent var under ett år.

— Leger og sykehus må samarbeide bedre med helsestasjon, barne- og ungdomspsykiatrien, Barnehusene, barnevern og politi. Alle sykehus bør ha tverrfaglige team som utreder og følger opp barnemishandling ved alle avdelinger, sier Myhre.