— Det skyldes dårlig timing, mener Erna Solberg.

Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker lanserte sitt forslag om miljøavsnitt like før kirkepausen i går. Forslaget ble nedstemt.

— Hadde han kommet med dette tidlig fredag, hadde nok resultatet blitt et annet. Men det er høyere terskel for å få gjennomslag for endringsforslag et stykke utpå søndagen. Da har allerede folk begynt å tenke på når flyet går hjem, sier partileder Erna Solberg.

Halleraker, som også er 2. kandidat på Hordaland Høyres liste til stortingsvalget, er ikke altfor skuffet.

— Det hadde vært greit å få med et avsnitt om miljø, men jeg er veldig komfortabel med partiets miljøprofil. Vår tilnærming er knyttet både til prinsippet om at forurenser skal betale, og føre-var-prinsippet, nemlig at vi må være sikre på at vi ikke foretar oss ting som ødelegger for fremtidige generasjoner, sier Halleraker, som også er medlem i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.