• Det er dårlig reklame for Forsvaret dersom førstegangstjenesten ødelegger to studieår, sier forsvarsombudsmann Dagfinn Hjertenes.

Han har fulgt med i debatten i kjølvannet av Stortingets beslutning om å la Forsvarets behov styre innkallingsrutinene. Den nye praksisen har ført til at flere studenter enn tidligere har fått avslag på søknader om utsettelse av førstegangstjenesten. Dette gjelder først og fremst studenter som er innkalt til førstegangstjeneste i Hæren like over nyttår.

— Foreløpig er dette så ferskt at vi ikke har fått så mange henvendelser fra fortvilte studenter, sier ombudsmann Dagfinn Hjertenes.

Anbefaler anke

Han anbefaler dem som føler at de har fått et urettmessig avslag på søknaden om tjenesteutsettelse, om å anke avgjørelsen.

— Tidligere var det Vernepliktsverket selv som både behandlet førstegangssøknader og anker. Det syntes vi var svært uheldig og en dårlig forvaltningsskikk. Vi ba derfor om at det ble oppnevnt et eget eksternt, uavhengig utvalg som behandler ankesakene, sier Dagfinn Hjertenes.

Eksternt klageutvalg

Stortinget tok anmodningen til følge, men klagene skal fortsatt stiles til Vernepliktsverket. Ordningen trådte i kraft tidligere i år.

— Vi kontrollerer bare at forutsetningene for å klage er til stede. Deretter blir sakene oversendt den nye klagenemnda, sier oberst og stabssjef i Vernepliktsverket, Nils Hanheide.

Han ber rekruttene være oppmerksom på at de nye rutinene medfører noe lengre saksbehandlingstid.

— Det er derfor viktig at de som ønsker å klage på avslag om tjenesteutsettelse, forholder seg til de tidsfristene vi oppgir, sier Hanheide.

Bør være smidig

Ombudsmannen synes Forsvaret tidligere har vært flink til å dimittere soldater noen uker før tiden dersom det har vært nødvendig for at de kan påbegynne planlagte studier i august/september.

— Det har medført at det i enkelte avdelinger, som for eksempel Garden, er blitt større arbeidspress for dem som er igjen, inntil nye soldater på plass. Men generelt bør Forsvaret prøve å være smidig, slik at de unge ikke mister mer enn et studieår, sier ombudsmann Dagfinn Hjertenes.